Comments Off on XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP HOÁ ĐƠN VIẾT SAI!

XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP HOÁ ĐƠN VIẾT SAI!

Share

Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất… trên hóa đơn giá trị gia tăng là chuyện không thể tránh khỏi đối với kế toán mới vào nghề. Xử lý các trường hợp sai sót đó theo điều 20 của Thông tư 39/2014/TT-BTC – Hướng dẫn về hóa đơn mới nhất hiện nay!

1. Lập hóa đơn sai nhưng chưa xé ra khỏi cuống.

– Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

– > Kinh nghiệm: Trước khi lập hoá đơn cần tham khảo thật kỹ các thông tin trên hợp đồng hay đơn đặt hàng ( nếu có)…cần viết trên hóa đơn để lập hoá đơn cho đúng. Hoặc có thể lập nháp hoá đơn sau đó mới lập chính thức hoá đơn!

dai ly thue

 2.  Lập hóa đơn sai và đã xé khỏi cuống hóa đơn:

– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

-> Kinh nghiệm: Trước khi xé hóa đơn ra khỏi cuống, kế toán cần kiểm tra thật kỹ các thông tin trên hóa đơn và yêu cầu người mua kiểm tra lại 1 lần nữa, sau đó mới ký, đóng dấu và xé ra khỏi cuốn. ( Chậm nhưng chắc!).

3. Hoá đơn đã lập có sai sót, bên mua và bên bán đã kê khai thuế:

– Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

-> Kinh nghiệm: Trước khi nhận hóa đơn, kê khai thuế hãy kiểm tra thật kỹ tính hợp lý – hợp lệ của hóa đơn!

 banner dao tao ke toan (1)

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Đại Lý Thuế, Luật quản lý thuế, Văn bản pháp luật Tags: , , , , ,

Bài đăng liên quan

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu