Comments Off on Tư vấn kế toán

Tư vấn kế toán

Share

I. Đối tượng áp dụng:

Gói dịch vụ này thường được áp dụng cho các DN đã có bộ máy kế toán hoặc đã bố trí được nhân sự kế toán nhưng trình độ và sự hiểu biết về chính sách, chế độ kế toán và thuế còn yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu thực tế của chủ DN và sự thay đổi chóng mặt của chính sách và chế độ kế toán, thuế như hiện nay.

II. Nội dung:

1. Tư vấn các luật thuế, luật kế toán của Việt Nam:

– Quy định kê khai, khấu trừ và hạch toán thuế GTGT

– Quy định kê khai, khấu trừ và hạch toán thuế TNCN.

– Quy địnhvề chi phí được trừ và hạch toán các khoản liên quan tới thuế TNDN.

2. Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán hoàn chỉnh theo quy định của Pháp luật kế toán Việt Nam.

– Tư vấn lập các báo cáo thuế theo quy định của Pháp luật thuế Viêt Nam.

– Tư vấn lập các chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách đúng và đủ theo quy định.

– Tư vấn và hướng dẫn lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định.

– Tư vấn và hướng dẫn quyết toán và giải trình với CQ thuế và các CQ hữu quan

3. Tư vấn cho Phòng kế toán và Ban giám đốc của DN các phát sinh khác liên quan đến việc thực hiện chế độ kế toán và áp dụng các chính sách thuế vào việc hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam

III. Lợi ích mang lại từ dịch vụ này:

1. Giúp nhân viên kế toán của DN thực hiện việc hạch toán kế toán, lập báo cáo thuế, thực hiện lên sổ sách kế toán chuẩn theo quy định của Pháp luật về kế toán và thuế Việt Nam.

2. Tư vấn thường xuyên cho Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến việc xử lý kế toán thuế đúng theo pháp luật thuế và kế toán.

3. Định kỳ, kiểm tra số liệu kế toán theo yêu cầu của DN

4. Định kỳ, kiểm tra soát xét tính tuân thủ về pháp luật kế toán thuế theo yêu cầu của DN

 

” APECTAX SẼ GIÚP BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA BẠN KIỂM SOÁT ĐƯỢC RỦI RO VỀ KẾ TOÁN THUẾ “

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Kế toán - Kiểm toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu