Comments Off on TỔNG HỢP VB MỚI VỀ THUẾ TỪ NGÀY 23/08/2014 ĐẾN NGÀY 29/08/2014

TỔNG HỢP VB MỚI VỀ THUẾ TỪ NGÀY 23/08/2014 ĐẾN NGÀY 29/08/2014

Share

Đào tạo kế toán thuế thực tế ngắn hạn chuyên sâu

Dịch vụ đại lý thuế – chuyên nghiệp

1.      Công văn số 3337/TCT-CS ngày 18 tháng 08 năm 2014 sử dụng hóa đơn, kê khai thuế

Trường hợp Công ty TNHH Trương Huy nợ thuế bị Cục Thuế tỉnh Bình Định áp dụng biện pháp cưỡng chế đình chỉ sử dụng hóa đơn theo Quyết định số 2166/QĐ-CT ngày 29/12/2011 thì Công ty TNHH Trường Huy chỉ được sử dụng hóa đơn khi quyết định cưỡng chế chấm dứt hiệu lực.

Việc Công ty TNHH Trường Huy tự ý tháo bỏ niêm phong để sử dụng hóa đơn trong thời gian thi hành quyết định cưỡng chế của cơ quan thuế là vi phạm quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, đồng thời việc sử dụng các hóa đơn đã bị cơ quan thuế đình chỉ sử dụng là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Các hóa đơn nêu trên là không có giá trị sử dụng, đơn vị mua hàng không được kê khai khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, bên bán hàng và bên mua hàng phải lập biên bản thu hồi các hóa đơn đã lập sai quy định này.

Công ty TNHH Trường Huy bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo Quyết định số 79/QĐ-ĐKKD ngày 8/8/2013 của Sở KH&ĐT tỉnh Bình Định thì Công ty TNHH Trường Huy không được tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh và không thuộc trường hợp phải nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm tại thời điểm bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

2.      Công văn số 3340/TCT-CS ngày 18  tháng 8 năm 2014 V/v thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH SEHYUN VINA mới thành lập đang trong giai đoạn đầu tư, chưa có sản phẩm sản xuất ra, có phát sinh số thuế GTGT đầu vào đã kê khai từ tháng 12/2013 đến tháng 3/2014. Sau đó đến ngày 8/4/2014 Công ty TNHH SEHYUN VINA chuyển sang doanh nghiệp chế xuất (Doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT), doanh nghiệp chế xuất khi mua sắm, đầu tư tài sản cố định không có thuế GTGT đầu vào, nên khi công ty TNHH SEHYUN VINA xin chuyển thành doanh nghiệp chế xuất được hoàn thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào đủ điều kiện khấu trừ đến thời điểm chuyển đổi.

3.      Công văn số 3341/TCT-CS ngày 18 tháng 8 năm 2014 về thuế suất thuế GTGT

Trường hợp Công ty TNHH Chế biến Nông hải sản Hải Thành có dịch vụ bảo quản lạnh đối với thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường: áp dụng thuế suất thuế GTGT 5 % theo khoản 4 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT.

banner-apec-popup

4.  Công văn số 3366/TCT-CS  ngày 19 tháng 8 năm 2014 về giảm trừ khoản từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

a) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú,…”

Trường hợp bà Trần Cẩm Nhung đã ủng hộ cho Hội khuyến học Việt Nam và quỹ “Mái ấm tình thương” thuộc Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, mà các quỹ được thành lập, hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ và Bà có đầy đủ chứng từ thu hợp pháp thì được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

5.  Công văn số 3393/TCT-CS  ngày 20 tháng 8 năm 2014 về chính sách thuế GTGT

Từ ngày 01/01/2014, đối với sản phẩm trấu, bột trấu, trấu ép thành viên do tổ chức, cá nhân tự sản xuất bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

6.      Công văn số 3394/TCT-CS ngày 20 tháng 8 năm 2014 Hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ

Trường hợp Công ty thương mại đầu tư xây dựng Thành Lợi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng của Công ty cổ phần tập đoàn DaBaCo Việt Nam để Công ty kinh doanh chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác thì Công ty không phải nộp lệ phí trước bạ, người nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Trường hợp Công ty thương mại đầu tư xây dựng Thành Lợi không chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác mà Công ty sử dụng để cho thuê hoặc phục vụ hoạt động của đơn vị thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7.      Công văn số 3498/TCT-KK ngày 22 tháng 8 năm 2014 về Khấu trừ thuế GTGT

Trường hợp Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) có phát sinh chi phí thuê tư vấn chào bán chứng khoán ra công chúng và phát hành riêng lẻ cổ phần, khoản chi phí này không dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT. Do đó chi phí tư vấn này không được kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

8.      Công văn số 3525/TCT-CS  ngày 22 tháng 8 năm 2014 về vướng mắc về hóa đơn

Trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam thuê quyền sử dụng đất của Công ty CP Bourbon An Hoà, Công ty CP Bourbon An Hoà đã bàn giao đất, chuyển giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng diện tích đất thuê từ ngày 5/5/2010 (ngày ký hợp đồng số 08/10/HĐTLĐ-BAC) đến ngày 5/7/2012, nếu Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam trả lại diện tích đất thuê 11.594,2m2 tại vị trí lô đất số A13.9 cho Công ty CP Bourbon An Hoà, Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam phải lập lại hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ diện tích đất thuê trả lại do hai bên thoả thuận để thuê lại diện tích 30.725,61 m2 tại vị trí đất số A7.2-4 của Công ty Cổ phần Bourbon An Hoà; giá trị tiền thuê đất Công ty TNHH Công nghiệp thông gió Kruger Việt Nam đã sử dụng từ ngày 05/5/2010 đến ngày 5/7/2012.

9.      Công văn số 3526/TCT-CS  ngày 22  tháng 8 năm 2014 về chính sách thuế

Ngày 10/7/2014, Bộ Tài chính đã có công hàm số 116/BTC-CST trả lời Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, trong đó nội dung số 4 trả lời về kiến nghị được miễn thuế nhà thầu đối với nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hóa tại kho bảo thuế/khu vực bảo thuế như sau:

“Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam theo quy định về pháp luật về thương mại có liên quan và có hoạt động cung ứng dịch vụ, phân phối hàng hóa trong kho ngoại quan, cảng nội địa… thuộc lãnh thổ Việt Nam tạo thành cơ sở thường trú tại Việt Nam thì thuộc đối tượng phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam”.

Nếu doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan làm kho hàng hóa để phụ trợ cho hoạt động vận tải quốc tế, quá cảnh, chuyển khẩu lưu trữ hàng hoặc để cho doanh nghiệp khác gia công thì thuộc đối tượng không áp dụng theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Trường hợp không thuộc đối tượng không áp dụng theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì tiếp tục thực hiện theo công hàm số 116/BTC-CST.

10.  Công văn số 3585/TCT-CS ngày 26 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ

Trường hợp các công trình như: nhà ăn, nhà xưởng, nhà điều hành, nhà để xe, nhà bảo vệ, nhà chứa rác, nhà bơm, phòng máy phát, trạm biến thế và mái che của Công ty TNHH Điện tử Towada Việt Nam phục vụ cho dự án sản xuất các linh kiện điện và thiết bị điện, điện tử; các thiết bị và sản phẩm kỹ thuật số bằng công nghệ cao thì thuộc các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC.

11.  Công văn số 3586/TCT-CS ngày 26 tháng 8 năm 2014 về phương pháp tính thuế GTGT đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý

Từ ngày 01/01/2014 Doanh nghiệp có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thực hiện nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng không phân biệt hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý xuất khẩu hay nội địa.

Trường hợp Doanh nghiệp có hoạt động gia công chế tác vàng, bạc đá quý để xuất khẩu thì vẫn thuộc diện áp dụng thuế suất GTGT 0% khi xác định số GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

12.  Công văn số 3599/TCT-DNL ngày 26 tháng 8 năm 2014 về Chính sách thuế đối với hoạt động thu kinh phí hỗ trợ thị trường

Đối với các công ty con và đơn vị hợp tác sản xuất sản phẩm Bia Sài Gòn khi chi trả kinh phí hỗ trợ hoạt động thị trường: Khoản chi thực tế phát sinh này, nếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và là chi phí chịu khống chế theo quy định tại Khoản 2.19 Điều 6 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính.

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Luật quản lý thuế, Tin tức, Văn bản pháp luật Tags: , , , , ,

Bài đăng liên quan

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu