Comments Off on Tổng hợp cách viết Mẫu 06/GTGT – Áp dụng PP tính thuế giá trị gia tăng mới nhất

Tổng hợp cách viết Mẫu 06/GTGT – Áp dụng PP tính thuế giá trị gia tăng mới nhất

Share

Kể từ ngày 1/9/2014, theo Thông tư 119/2014/TT-BTC thì những Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh (không phải mua tài sản >1 tỷ như trước đây nữa) thì có thể làm mẫu 06/GTGT để đăng ký kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ.

Vậy, đối với DN đang kê khai theo phương pháp trực tiếp giờ muốn chuyển sang kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thì phải viết mẫu 06/GTGT như thế nào? Hoặc đối với DN mới thành lập thì phải viết như thế nào? Hoặc đối với DN thành lập từ quý 4/2015 trở về trước thì phải viết như thế nào? Sau đây, APECTAX xin hướng dẫn các bạn cách viết Mẫu 06/GTGT – áp dụng phương pháp tính thuế GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài Chính theo từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, APECTAX còn tổng hợp các cách viết mẫu 06/GTGT theo yêu cầu của một số Chi Cục Thuế để các bạn tiện tham khảo. Và bây giờ, hãy cũng Kế toán thuế APEC xem qua từng trường hợp viết mẫu 06/GTGT dưới đây nhé: 

*Trường hợp 1: Cách viết đối với DN muốn chuyển từ PP trực tiếp sang PP khấu trừ
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 
                Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: Công ty Kế toán thuế Apec(APECTAX)
Mã số thuế: 010454657
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo kế toán thuế thực tếDịch vụ Đại lý thuế
 
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ
 
Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2016
 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.
 
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên;
chức vụ và đóng dấu (nếu có))

—————————————————————————————————————————

*Trường hợp 2:  Cách viết đối với DN thành lập trước Quý 4/2015 và đang áp dụng PP khấu trừ

* Dưới đây là hướng dẫn của Chi cục Thuế Thanh Xuân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 
                Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Thanh Xuân

Tên người nộp thuế: Công ty kế toán thuế Apec(APECTAX)
Mã số thuế: 010454657
Địa chỉ: VD ,Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ( Ghi đúng địa chỉ trong ĐKKD nhé)
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo kế toán thuế thực tếDịch vụ Đại lý thuế
 
Công ty chúng tôi thành lập ngày ……/…../……..Hiện nay, công ty chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi có mức doanh thu hàng năm dưới ngưỡng 1 tỷ đồng và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, công ty chúng tôi đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính. Do vậy, công ty chúng tôi xin được đăng ký với cơ quan thuế áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm 2016 & 2017

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật về thuế có liên quan.
 
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Các bạn thuộc Chi Cục Thuế Thanh Xuân quản lý lưu ý:
– Bắt nộp kèm giấy chứng nhận ĐKKD photo
– Bắt trích dẫn thuộc điểm..khoản…điều nào của Thông tư 119/2014/TT-BTC

*  Dưới đây là hướng dẫn của Chi cục Thuế Đống Đa:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 
                Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Đống Đa

Tên người nộp thuế: Công ty kế toán thuế Apec(APECTAX)
Mã số thuế: 010454657
Địa chỉ: VD:…..Đống Đa, Hà Nội ( Các bạn nhớ ghi địa chỉ theo đúng trong ĐKKD nhé)
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo kế toán thuế thực tếDịch vụ Đại lý thuế
 
Cơ sở kinh doanh thành lập tháng 03 năm 2012. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, ước doanh thu năm 2015 dưới 1 tỷ đồng, đơn vị chúng tôi thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, cơ sở chúng tôi xin được đăng ký với cơ quan thuế áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Thời gian đề nghị được áp dụng: năm 2016 & 2017

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật về thuế có liên quan.
 
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

*  Các bạn thuộc Chi cục thuế Đống Đa lưu ý:
– Không thấy Chi Cục Thuế Đống Đa đòi nộp kèm Giấy chứng nhận ĐKKD ( photo).
– Và không thấy bắt phải trích dẫn Thông tư 119/2014 như hướng dẫn của các chi cục thuế khác nhưng lại ghi thẳng là ” đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ…! Nếu ai đã được hướng dẫn khác thì comment bên dưới đã mọi người cùng biết nhé!

—————————————————————————————————————–

*Trường hợp 3:  Cách viết đối với DN mới thành lập  

– Dưới đây là hướng dẫn của Chi cục Thuế Thanh Xuân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 
                Kính gửi: Chi Cục Thuế Thanh Xuân

Tên người nộp thuế: Công ty kế toán thuế Apec(APECTAX)
Mã số thuế: 010454657
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội ( Các bạn phải ghi đúng địa chỉ trong ĐKKD nhé)
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo kế toán thuế thực tếDịch vụ Đại lý thuế
 
Công ty chúng tôi thành lập ngày ……/…../…. Qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, công ty chúng tôi đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính. Do vậy, công ty chúng tôi xin được đăng ký với cơ quan thuế áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ
 
Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ năm ……….( ghi năm muốn áp dụng PP khấu trừ) 
 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật về thuế có liên quan.
 
Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:…….

Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

***Chú ý: Theo quy định của các văn bản hướng dẫn về thuế GTGT thì không có chỗ nào quy định DN khi nộp mẫu 06/GTGT ( hạn nộp ngày 20/12 hàng năm) thì phải nộp kèm giấy chứng nhận ĐKKD photo cho CQ Thuế quản lý trực tiếp. Nhưng mỗi CQ Thuế lại yêu cầu và hướng dẫn khác nhau. Vì vậy, các bạn tùy cơ ứng biến để thuận tiện nhất cho mình nhé! Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp các hướng dẫn khác nhau của mỗi Chi cục thuế vào đây để các bạn tiện theo dõi và tham khảo!
huong-dan-cach-viet-mau-06-gtgt-moi-nhat

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
ĐẠI LÝ THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Kế toán - Kiểm toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu