Comments Off on Thông tư 113/2002/TT-BTC: Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002

Thông tư 113/2002/TT-BTC: Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002

Share

 

       Kích để tải File đính kèm
Bộ tài chính

——&——

Số:  113 / 2002/TT-BTC
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn bổ sung Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002

của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài

—————————————-

                                  

 

Thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài, tiếp theo Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung như sau:

1- Bổ sung tiết a điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC

– Các doanh nghiệp thành viên của các Doanh nghiệp hạch toán toàn ngành tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, nộp thuế Môn bài theo mức 3.000.000 đồng.

Nếu các Doanh nghiệp thành viên có các Doanh nghiệp trực thuộc và hạch toán độc lập thì từng doanh nghiệp trực thuộc hạch toán độc lập nộp thuế Môn bài theo mức thuế 3.000.000 đồng; nếu hạch toán phụ thuộc thì nộp thuế Môn bài theo mức 2.000.000 đồng.

– Các chi nhánh của các Doanh nghiệp thành viên tại các quận, huyện, thị xã nộp thuế Môn bài theo mức 2.000.000 đồng

– Các điểm kinh doanh trực thuộc các chi nhánh quận, huyện nhưng không cùng địa điểm kinh doanh với các chi nhánh quận, huyện, thị xã nộp thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng

Riêng đối với các điểm bưu điện văn hoá xã do có đặc thù chủ yếu chỉ là cầu nối của Bưu điện các huyện, thay mặt Bưu điện huyện tiếp nhận và trả bưu phẩm, bưu kiện, thư báo ngoài ra còn phục vụ nhân dân trong việc đọc sách báo tuyên truyền tạm thời chưa thu thuế Môn bài.

2- Bổ sung tiết d điểm 1 mục I của Thông tư số 96/2002/TT-BTC

– Đối với tổ dịch vụ và cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh trực thuộc HTX hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp không phải nộp thuế Môn bài riêng.

3- Về thuế Môn bài đối với các loại báo: Tiếp tục thực hiện miễn thuế Môn bài đối với các loại báo ( báo in, báo nói, báo hình ) theo công văn số 237/CP – KHTH ngày 25/3/1998 của Chính phủ về việc thuế đối với báo chí

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2003./.

 

 

Nơi nhận– Văn phòng TW Đảng

– Văn phòng Quốc hội

– Văn phòng Chủ tịch nước

– Viện kiểm sát nhân dân tối cao

– Toà án nhân dân tối cao

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

– Cơ quan TW của các đoàn thể

– UBND, Sở TC VG, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW

Công báo,

– Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ

– Đại diện TCT  tại các tỉnh phía nam

–  Lưu: VP ( HC, TH)

TCT ( HC, NV6)

 

 

KT/ Bộ trưởng Bộ tài chính

Thứ trưởng

(Đã Ký)

 

 

 

Trương Chí Trung

 

 

                                                     

 

 

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Thuế MB

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu