Comments Off on Thêm 12 đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế GTGT

Thêm 12 đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế GTGT

Share
tax (1)
(TCT online) – Đây là một trong những nội dung quan trọng trong Công văn số 568/TCT-CS ngày 27/2/2014 (Công văn 568) mà Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, TP trong cả nước phải khẩn trương phổ biến, thông báo tới tất cả cán bộ thuế để tuyên truyền đến người nộp thuế trên địa bàn.
Thêm 12 đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế
Cụ thể số đối tượng này, Công văn 568 nêu rõ:
1. Bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản.
2. Dịch vụ cung cấp thông tin tín dụng do đơn vị, tổ chức thuộc Ngân hàng Nhà nước cung cấp cho các tổ chức tín dụng để sử dụng trong hoạt động cấp tín dụng theo quy định của Luật Ngân hàng nhà nước.
3. Tiền bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay thuộc đối tượng không chịu thuế.
4. Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng.
5. Hoạt động chuyển nhượng quyền góp vốn.
6. Khoản bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  7. Phụ tùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học.
8. Di chuyển mộ và chăm sóc mộ thuộc dịch vụ tang lễ
9. Công trình được duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, hoặc sử dụng nguồn vốn khác ngoài vốn đóng góp của nhân dân, vốn viện trợ nhân đạo mà nguồn vốn khác vượt quá 50% tổng số nguồn vốn sử dụng cho công trình.
10. Hoạt động thi, cấp chứng chỉ trong dạy học, dạy nghề.
11. Các loại phí liên quan đến phát hành thẻ tín dụng.
12. Các hình thức sơ chế và bảo quản thông thường của sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt chưa chế biến thành sản phẩm khác.
Thêm 3 trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
Theo Công văn 568, 3 trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT bao gồm:
 1. Tổ chức, cá nhân nhận tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT cho DN, hợp tác xã.
3. DN, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho DN, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại (trên hoá đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ).
Sau 12 tháng có thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết mới được hoàn thuế
Cùng với quy định sửa mức thuế GTGT tối thiểu được hoàn đối với đầu tư và xuất khẩu từ 200 triệu đồng thành 300 triệu đồng, việc sửa đổi phương thức hoàn thuế từ sau 3 tháng liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết lên sau ít nhất 12 tháng là một trong những nội dung mới về hoàn thuế được áp dụng từ năm 2014 mà Công văn 568 lưu ý.
 Cụ thể, cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trườg hợp kê khai theo tháng) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp luỹ kế sau ít nhất 12 tháng tính từ tháng đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh mới được hoàn thuế.
Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên mới được hoàn thuế; trường hợp trong tháng, quý số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Luật quản lý thuế, Thuế GTGT, Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu