Comments Off on Kế toán cần biết: Sự khác biệt cơ bản giữa Hóa Đơn & Chứng Từ!

Kế toán cần biết: Sự khác biệt cơ bản giữa Hóa Đơn & Chứng Từ!

Share

So sánh HÓA ĐƠN & CHỨNG TỪ

1.  GIỐNG NHAU: Đều là vật mang tin dùng để hạch toán kế toán
2. KHÁC NHAU:
— Đối với HÓA ĐƠN:
+ Được tạo lập và sử dựng dựa trên nguyên tắc nhất định phù hợp với quy định của PL
+ Trên hoá đơn có thể có thuế hoặc không có thuế GTGT
+ Phải có thông báo phát hành trước khi sử dụng ít nhất 05 ngày, trừ trường hợp mua của CQ Thuế.
+ Trên hoá đơn phải ghi đầy đủ các yếu tố cần thiết bắt buộc liên quan theo quy định.
Ví dụ: Hoá đơn GTGT; Hoá đơn trực tiếp; Hoá đơn đặc thù.
— Đối với CHỨNG TỪ:
+ Được tạo lập và sử dụng phù hợp với mục đích của DN
+ Trên chứng từ thường không thể hiện thuế VAT
+ Không nhất thiết phải có thông báo phát hành khi sử dụng
+ Không nhất thiết phải ghi đầy đủ các thông tin như đối với hoá đơn
Ví dụ: Phiếu thu, Phiếu chi; Phiếu nhập, Phiếu xuất; Bảng CC, Bảng TTL; Bảng trích KHTSCĐ; Bảng phân bổ chi phí;……

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Thuế khác Tags: ,

Bài đăng liên quan

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu