Comments Off on Quyết toán TNDN năm 2014 và từ 2015 có gì mới theo Tinh Thần Ích Nước

Quyết toán TNDN năm 2014 và từ 2015 có gì mới theo Tinh Thần Ích Nước

Share

– Điều 17 TT 151. Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

Trường hợp tổng số thuế tạm nộp trong kỳ tính thuế thấp hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số thuế tạm nộp với số thuế phải nộp theo quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý bốn của doanh nghiệp đến ngày thực nộp số thuế còn thiếu so với số quyết toán.

quyết toán thuế tndn

– Kê trên Tờ khai trong HTKK

Tờ khai 03/TNDN: Mẫu theo TT151 (thay đổi so với TT28 và TT156)
Doanh nghiệp thuộc đối tượng nào thì đánh dấu vào ô check cho đối tượng đó
Nếu là Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc thì bắt buộc phải kê khai phụ lục 03-8/TNDN đính kèm.
Nếu là Doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thông tin giao dịch liên kết thì bắt buộc phải kê khai PL 03-7/TNDN đính kèm
Chỉ tiêu [04]: Chọn trong danh mục ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất
Chỉ tiêu [05]: Nhập dạng xx,xx%

Chú Ý: Xem ảnh minh họa chỉ tiêu G, H, I

Nếu I >0 tức E < 80% *D thì DN sẽ bị tính phạt chậm nộp theo công thức:
‒ Chỉ tiêu M1: 
Số ngày nộp chậm = (Đến ngày – từ ngày) + 1
Từ ngày: Mặc định là từ ngày tính phạt (theo năm tài chính)
Đến ngày: Nhập dạng dd/mm/yyyy và kiểm tra không được > hạn tính phạt (theo năm tài chính)

‒ Chỉ tiêu M2 = Số ngày * I * 0,05% ( cho phép sửa)

Xem thêm:      Đào tạo kế toán thực hành thuế tổng hợp
                        Nội dung cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN năm 2014

________________________________________________________

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 – 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com
________________________________________________________

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu