Comments Off on Quy định về bảo hiểm thất nghiệp 2015

Quy định về bảo hiểm thất nghiệp 2015

Share

Kể từ ngày 1/1/2015 theo Luật Luật làm việc số 38/2013/QH13 quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, mức đóng, thủ tục tham gia và chế độ bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau:

 
1. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp:bao-hiem-that-nghiep
 
– NLĐ phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
     – Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
     – Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
     – Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
– Nếu NLĐ có hợp đồng lao động với nhiều công ty thì công ty đầu tiên và NLĐ phải tham gia BHTN.
 
Lưu ý: NLĐ đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 
Như vậy: Khi ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì DN phải tham gia BHTNcho nhân viên (Không còn phải đủ từ 10 người trở lên như trước)

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hợp đồng lao động có hiệu lực, DN phải làm thủ tục tham gia BHTN cho NLĐ tại tổ chức BHXH.
 
2. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp:
chế độ bảo hiểm thất nghiệp mới nhất
– Mức đóng bằng 2% tiền lương tháng
(Trong đó DN đóng 1% và NLĐ đóng 1%).
 
– Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. (Tối đa không quá 20 lần tiền lương tối thiểu vùng)
– Hằng tháng, DN phải đóng tiền BHTN vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
 
3. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:
 
– Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động thì NLĐ phải nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
 
– NLĐ đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
 
a. Chấm dứt hợp đồng lao động, trừ các trường hợp sau đây:
– Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;
 
b. Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn)
– Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với các hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng)
 
c. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.
 
d. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:
– Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
– Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
– Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
– Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
– Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
– Chết.
 
– Tổ chức BHXH thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
4. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp:
 
– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp (nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng)
 
– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.
 
– Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Xem thêm: Chế độ thai sản mới nhất năm 2015: mức hưởng và thời gian nghỉ

___________________________________________
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 – 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com
___________________________________________
 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Kế toán - Kiểm toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu