Comments Off on Nghề kế toán thực tế trong DNTM&DV

Nghề kế toán thực tế trong DNTM&DV

Share

I. MỤC ĐÍCH:

Khoá học “Nghề kế toán thuế thực tế trong doanh nghiệp thương mại & dịch vụ” là một trong những khoá học đặc biệt được thiết kế cho bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp thương mại của Việt Nam.

Với bộ giáo trình đặc biệt là bộ hoá đơn chứng từ hoàn chỉnh phát sinh thực tế, thể hiện được tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế tại một Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ. Với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm làm quyết toán thuế thực tế, đã từng kiểm toán và giảng dạy thực tế.

II. NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN TRONG DNTMDV

1. Hệ thống lại lý thuyết kế toán trong loại hình TMDV

– Khái quát chung về chế độ, chính sách kế toán và thuế VN hiện nay

– Cập nhật chính sách và chế độ mới nhất trong quá trình học cho học viên

– Tổng quan về kế toán (khái niệm, nguyên tắc kế toán, công cụ kế toán…)

– Chứng từ kế toán (khái niệm, tính chất của chứng từ ..)

– Sự khác nhau giữa Chi phí kế toán, chi phí thuế.

– Sơ đồ kế toán tổng quát trong doanh nghiệp TMDV

– Kế toán nhập kho hàng hoá, kế toán mua bán hàng không qua kho, hàng đại lý

– Kế toán xuất kho hàng hoá..

– Kế toán chi phí bán hàng, chi phí QLDN

– Kế toán các khoản thuế trong DN

– Đưa ra một số tình huống xử lý về thuế, kế toán trong một số trường hợp đặc biệt

2. Hướng dẫn học viên các vấn đề liên quan tới Kế toán như:

– Giới thiệu bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp TMDV

– Hướng dẫn học viên phân biệt chứng từ kế toán mua vào, bán ra, chi phí…

– Hướng dẫn sử dụng phím tắt trong Excel hoặc thao tác sử dụng phần mềm kế toán

– Quy trình ghi sổ kế toán, cách hạch toán chứng từ trên sổ kế toán..

– Hướng dẫn nhập dữ liệu vào sổ kế toán.

– Hướng dẫn lập các bút toán cuối kỳ

+Tính lương và các khoản trích theo lương

+Trích khấu hao TSCĐ

+ Bảng phân bổ chi phí trả trước

+ Các bút toán kết chuyển

– Hướng dẫn cách thức lấy dữ liệu từ các bảng biểu vào sổ kế toán

– Hướng dẫn các thao tác phím tắt và cách sử dụng công thức trong các bảng biểu.

3. Hướng dẫn học viên về Kế toán Kho và Các vấn đề liên quan đến quản lý kho

– Hướng dẫn học viên xây dựng và quản lý DMHH

– Hướng dẫn học viên lập PNK, PXK từ chứng từ gốc, lập BCNXT từ PNK, PXK

– Các thao tác sử dụng trong quá trình lập PNK, PXK và BCNXT tạo thành phần mềm nhỏ trong Excel.

– Cách lấy dữ liệu PXK vào sổ kế toán, cách đối chiếu giữa sổ kế toán và kho

4. Hướng dẫn học viên phần Kế toán ngân hàng và các vấn đề liên quan tới Ngân hàng:

– Nhập dữ liệu ngân hàng vào sổ kế toán

– Đối chiếu sổ kế toán với công nợ, SPKH

– Kiểm tra và đối chiếu công nợ với đối tác

5. Hướng dẫn học viên các vấn đề sau:

– Hướng dẫn học viên lập BCĐPS tổng hợp, chi tiết tháng, năm.

– Hướng dẫn học viên kiểm tra tính đúng đắn và hợp lý của BCĐPS

– Hướng dẫn học viên lập BCTC (BCĐKT, KQKD, TM BCTC, LCTT)

– Hướng dẫn học viên lập Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN năm

– Hướng dẫn chuyển, in ấn sổ sách và quản trị dữ liệu.

– Tổng quan về kế toán DN TMDV, giải đáp vướng mắc trong DNTMDV.

III. LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC:

Kết thúc khoá học này, học viên sẽ:

–   Nắm bắt được các kiến thức về hoạt động thương mại trong nước (Mua bán hàng hoá qua kho, mua bán hàng hoá giao thẳng, mua bán hàng hoá gửi bán đại lý,…)

–   Hiểu và có kỹ năng tốt về tổ chức công tác kế toán trong DN thương mại dịch vụ một cách hiệu quả nhất (chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, TK kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…trong DNTM & DV một cách thành thạo).

–  Hiểu mối quan hệ giữa kế toán và hoạt động kinh doanh thương mại, biết sử dụng những thông tin về hoạt động thương mại và kế toán trong quan hệ mua bán hàng hoá trong nước phục vụ cho công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp thương mại một cách hiệu quả.

–  Biết cách sử dụng tư vấn pháp luật thương mại trong nước, các luật thuế và các luật có liên quan trong hoạt động kinh doanh thương mại nội địa.

” KẾ TOÁN THUẾ APEC SẼ GIÚP BẠN CÓ KỸ NĂNG LÀM KẾ TOÁN THỰC TẾ TỐT HƠN BẠN NGHĨ”

“APECTAX CAM KẾT SẼ HOÀN LẠI HỌC PHÍ NẾU KHÔNG LÀM ĐƯỢC VIỆC SAU BẤT KỲ KHÓA HỌC NÀO”

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Đào tạo kế toán thực tế

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu