Comments Off on Mẫu giấy uỷ quyền Viết hoá đơn năm 2015

Mẫu giấy uỷ quyền Viết hoá đơn năm 2015

Share

Công Ty Kế Toán Thuế Apec( Apectax)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
—————–               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 001/2015/APECTAX                  ———————————

                                                                                         Hà Nội, ngày… tháng …năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN 

       – Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam
       – Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.
Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:
NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): Trần Quốc Tuấn
Chức vụ:  Giám đốc Công Ty Kế Toán Thuế Apec
Số CMND:………………. Ngày cấp:……………….. Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà): Nông Văn Dền
Chức vụ: Nhân viên kế toán của Công Ty Kế Toán Thuế Apec
Số CMND: ……………..  Ngày cấp:…………………. Nơi cấp: CA Thành phố Hà Nội
NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:
– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào chỉ tiêu người bán hàng trên hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho bên A khi xuất bán hàng.
– Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của Công ty Kế Toán Thuế APEC
“ Nếu ủy quyền ký thay trên hợp đồng…
– Bên A ủy quyền cho Bên B được phép giải quyết các công việc sau:
– Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế …………
– Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
– Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….”

Điều 2: Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến thời điểm 31/12/2015 hoặc Bên B bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN  
Nông Văn Dền
(Ký, ghi rõ họ và tên)    
 Trần Quốc Tuấn
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Các bạn có thể tải về mẫu biểu “Mẫu giấy uỷ quyền Viết hoá đơn” (file doc) tại đây

 hoan-thien-so-sach-cuoi-nam

Chúc các bạn thành công! Nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

———————————————————————————————————
ĐẠI LÝ THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanapec.com
———————————————————————————————————

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Kế toán - Kiểm toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu