Comments Off on Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ (mới nhất)

Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ (mới nhất)

Share

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcš

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi :      CHI CỤC THUẾ QUẬN BẮC TỪ LIÊM

–         Tên đơn vị                 : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC

–         Địa chỉ trụ sở chính : Số 10, tập thể VTTH, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

–         Mã số thuế                 : 0106084881

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty cổ phần đào tạo và Đại lý thuế APEC đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế Quận Bắc Từ Liêm theo phương pháp khấu hao đường thẳng. Theo bảng chi tiết dưới đây.

STT

Tên tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Bắt đầu trích khấu tài sản cố định

1

Ô tô Toyota Fortuner

Từ 6 đến 10 năm

Tháng 8/2014

 

                                                                                                                            Hà Nội, ngày   23   tháng 07  năm 2014

                                                                                                                                      ĐẠI DIỆN CÔNG TY APEC

                                                                                                                                                  (Ký và đóng dấu)

Kích để tải file đính kèm 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Mẫu biểu - Tin học kế toán, Mẫu biểu kế toán Tags: , , , , , ,

Bài đăng liên quan

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu