Comments Off on Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo Thông tư 39 mới nhất

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo Thông tư 39 mới nhất

Share

Kể từ ngày 1/6/2014 theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính: Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thì 2 bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.

 
Sau đây, Đại lý Thuế Apec (APECTAX) chia sẻ với các bạn Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo đúng quy định của bộ tài chính:
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—
BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP
Số 0168/BBTHHĐ
 

 
          – Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
 
Hôm nay, ngày 18/05/2014, đại diện hai bên gồm có:
 
BÊN A :  Công ty CP Đào Tạo & Đại Lý Thuế APEC ( APECTAX)
Địa chỉ :  Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : 0973 193 322                  MST: 
Do Ông (Bà) : Nguyễn Văn A      Chức vụ : Giám đốc
 
BÊN B :  Công ty CP Giáo Dục Đại Việt
Địa chỉ :  Phòng 907 – N3B – Trung Hòa Nhân Chính
Điện thoại : 0963 782 351      MST: 
Do: Nguyễn Xuân Huy             Chức vụ : Giám đốc
 
Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: TU/12P số 0038668 ngày 10/05/2014 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: TU/12P số 0038675 ngày 18/05/2014
 
 Lý do thu hồi  : Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn
 
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
 
               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B
 

Các bạn có thắc mắc gì về có thể gọi điện tới số  0987 057 999 để được tư vấn miễn phí từ Đại lý thuế Apec

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Mẫu biểu kế toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu