Comments Off on Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2015 mới nhất

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2015 mới nhất

Share

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2015 mới nhất

Nhiều bạn kế toán mới ra trường nên chưa biết chính xác lịch nộp các tờ khai thuế như thế nào. Bài viết này Công ty kế toán Thuế Apec xin chia sẻ với các bạn: Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2015 cụ thể và chi tiết tưng loại tờ khai như: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

muc phat cham nop tien thue

– Chậm nhất là ngày 30/1 đầu năm.
 
Chú ý 1 số trường hợp sau:

– Những DN mới thành lập nhưng chưa hoạt động: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày cấp GP ĐKKD.
– Những DN mới thành lập nhưng hoạt động luôn: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
– Những DN đang hoạt động nếu không thay đổi vốn điều lệ: Thì chỉ cần nộp tiền vào ngân sách nhà nước, không phải nộp tờ khai)
– Những DN đang hoạt động nếu có thay đổi vốn điều lệ (thay đổi số thuế môn bài phải nộp): Thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài: Chậm nhất làngày 31/12 cuối năm.

2. Thời hạn nộp các tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, BC THSDHĐ

– Theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2015. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2015.

– Theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.
VD: Tờ khai thuế GTGT quý 4/2014. Hạn nộp chậm nhất là ngày 30/1/2015.
– Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.
– Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

– HS quyết toán thuế năm:  Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2014. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2015.

– Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.
 
Chú ý: Những DN mới thành lập dưới 12 tháng và chưa đủ 1 năm tài chính: Kê khai thuế GTGT và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý.

(Theo Thông tư 151 và thông tư 39, thông tư 119)
– DN kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN theo quý.
– DN kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.
       + Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.Ví dụ: Công ty kế toán thuế APEC thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng.
– Tháng 1/2015 phát sinh số thuế TNCN trên Tờ khai số 02/KK-TNCN và 03/KK-TNCN  < 50 triệu. Thì kê khai thuế TNCN theo quý từ Qúy 1 – IV/2015
 
– Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không phải kê khai.
(Theo Thông tư 156)

– Từ quý 4/2014 trờ đikhông cần nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa, các bạn chỉ cần tự tình tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

(Theo Thông tư 151)

 
Để hiểu rõ hơn Công ty kế toán Thuế APEC đã tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo theo từng tháng, quý và từng loại cụ thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2014:

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
theo Quý
DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T12/2014

Tờ khai Thuế TNCN T12/2014(nếu có)
 
30/1/2015
 
 
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2014

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2014(nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014

Nộp thuế môn bài năm 2015
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2014 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2014

Nộp thuế môn bài năm 2015
2 20/2/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T1/2015

Tờ khai Thuế TNCN T1/2015 (nếu có)
3 20/3/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T2/2015

Tờ khai Thuế TNCN T2/2015 (nếu có)
 
 
30/3/2015
 
 
Quyết toán Thuế TNDN năm 2014

Quyết toán Thuế TNCN năm 2014

Báo Cáo Tài Chính năm 2014
Quyết toán Thuế TNDN năm 2014

Quyết toán Thuế TNCN năm 2014

Báo Cáo Tài Chính năm 2014
 
4 20/4/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T3/2015

Tờ khai Thuế TNCN T3/2015 (nếu có)
30/4/2015
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2015

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2015 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2015 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2015
5 20/5/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T4/2015

Tờ khai Thuế TNCN T4/2015 (nếu có)
6 20/6/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T5/2015

Tờ khai Thuế TNCN T5/2015 (nếu có)
7 20/7/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T6/2015

Tờ khai Thuế TNCN T6/2015 (nếu có)
30/7/2015
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2015

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2015 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2015

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2015

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2015
8 20/8/2105  
Tờ khai Thuế GTGT T7/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2015 (nếu có)
9 20/9/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T8/2015 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2015 (nếu có)
10
 
20/10/2015   Tờ khai Thuế GTGT T9/2015.
Tờ khai Thuế TNCN T9/2015 (nếu có)
 
30/10/2015
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2015

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/20145(nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2015

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2015
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2015

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2015
11 20/11/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T10/2015

Tờ khai Thuế TNCN T10/2015 (nếu có)
12 20/12/2015  
Tờ khai Thuế GTGT T11/2015

Tờ khai Thuế TNCN T11/2015 (nếu có)

banner dai ly thue apec bbb 

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Kế toán - Kiểm toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu