Lập hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế

Share
I. ĐỐI TƯỢNG:

Áp dụng đối với trường hợp người nộp thuế được nằm trong diện ưu đãi miễn, giảm thuế hoặc được hoàn thuế theo quy định của pháp luật mà không biết thủ tục và hồ sơ bao gồm những gì thì hãy liên hệ với APECTAX. Chúng tôi sẽ giúp bạn tiếp cận với các thủ tục và hoàn thiện các hồ sơ liên quan.

II. NỘI DUNG:

Căn cứ vào nhu cầu của từng khách hàng, APECTAX sẽ triển khai thực hiện các phần nội dung như đã trao đổi với khách hàng như kiểm tra tính phù hợp và đúng đắn về các điều kiện được miễn, giảm, hoàn thuế đối với từng sắc thuế trước khi đi vào Lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm và hoàn thuế cho DN. Cụ thể:

  • Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm và hoàn thuế TNCN
  • Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm và hoàn thuế TNDN
  • Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm và hoàn thuế GTGT
  • Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ miễn, giảm và hoàn thuế GTGT hàng XNK.
  • ………………………………..

Chúng tôi sẽ là đứng ra đại diện làm việc với cơ quan thuế giúp bạn. Chịu trách nhiệm về kê khai thuế với Cơ quan thuế.

Hotline tư vấn: 0987 057 999

” KẾ TOÁN THUẾ APEC SẼ GIÚP DN HOÀN THÀNH CÁC THỦ TỤC MỘT CÁCH NHANH NHÂT “

Bình luận

Bình luận

Share

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu