Lập hồ sơ khai thuế

Share

Dịch vụ lập hồ sơ khai thuế
I. ĐỐI TƯỢNG:

Gói dịch vụ này được áp dụng đối với các DN mới thành lập hoặc đã thành lập nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục hành chính về thuế như chưa đăng ký thuế, chưa kê khai thuế với cơ quan thuế,…

II. NỘI DUNG:

Căn cứ vào hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa 2 bên, APECTAX sẽ triển khai thu thập thông tin về DN để tiến hành các thủ tục đăng ký và kê khai thuế cho DN với CQ Thuế theo đúng quy định. Cụ thể:

  1. Đăng ký và kê khai thuế TNCN
  2. Đăng ký và kê khai thuế TNDN
  3. Đăng ký và kê khai thuế GTGT
  4. Đăng ký và kê khai thuế Môn bài
  5. Đăng ký và Kê khai thuế nhà thầu
  6. ………………..

Chúng tôi sẽ là đứng ra đại diện làm việc với cơ quan thuế giúp bạn. Chịu trách nhiệm về kê khai thuế với Cơ quan thuế.
Hotline:  0987 057 999

Bình luận

Bình luận

Share

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu