Comments Off on KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG & CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Share

-> Dịch vụ đại lý thuế chuyên nghiệp giá rẻ-> Đào tạo kế toán thuế thực tế có đảm bảo việc làm sau khoá học

I. Phân loại tiền lương

Doanh nghiệp có nhiều loại lao động khác nhau nên để thuận lợi cho việc quản lý và hạch toán kế toán cần thiết phải tiến hành phân loại theo các nhóm khác nhau.

1. Phân loại theo thời gian lao động

– Thường xuyên: Là toàn bộ tiền lương trả cho những lao động thường xuyên có trong danh sách lương công ty.

– Lương thời vụ: Là loại tiền lương trả cho người lao động tạm thời mang tính thời vụ.

2. Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất

– Lương trực tiếp: là phần tiền lương trả cho Lao động trực tiếp sản xuất chính là bộ phận nhân công trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm và thực hiện các lao vụ dịch vụ.

– Lương gián tiếp: là phần lương trả cho người lao động gián tiếp sản xuất, hay là bộ phận lao động tham gia một cách gián tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như bộ phận quản lý, hành chính, kế toán…

II. Hình thức tiền lương

1. Tiền lương theo thời gian, ngày, tháng, giờ

– Tiền lương theo tháng là tiền lương trả cố định theo tháng cho người làm cố định trên cơ sở hợp đồng, tháng lương, bậc lương cơ bản do nhà nước quy định.

– Tiền lương ngày là tiền lương trả cho một ngày làm việc và được xác định bằng cách lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo chế độ.

– Tiền lương giờ là tiền lương trả cho một người làm việc và tính bằng cách lấy tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày.

2. Tiền lương tính theo sản phẩm

– Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp là tiền lương phải trả cho người lao động tính trực tiếp cho sản phẩm đã hoàn thành đúng quy cách, chất lượng và đơn giá tiền lương theo sản phẩm quy định.

– Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp là tiền lương trả cho người lao động ở bộ phận vận hành máy móc hoặc vận chuyển nguyên vật liệu hoặc thành phẩm.

– Tiền lương theo sản phẩm có thưởng có phạt là tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp, ngoài ra còn được thưởng về chất lượng tốt, năng suất cao và tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, phạt khi bị vi phạm theo các quy định của công ty.

3. Quỹ tiền lương

– Là toàn bộ tiền lương phải trả cho người lao động trong thời gian làm việc mà doanh nghiệp đã quy định cho họ theo hợp đồng bao gồm lương chính, phụ cấp các loại.

– Tiền lương chính là tiền lương phải trả bao gồm lương cơ bản nhân hệ số tiền lương cộng các khoản phụ cấp theo lương cộng tiền mức thưởng cộng tiền làm thêm giờ.

– Tiền lương phụ là tiền lương trả cho người lao động không làm nghiệp vụ chính nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định.

4. Lương làm thêm giờ

Lương ngoài giờ = Đơn giá lương giờ x Tỉ lệ tính lương ngoài giờ

Đơn giá lương giờ = Tổng lương / 200 giờ

Tỉ lệ lương ngoài giờ làm:

– Ngoài giờ hành chính: 150%

– Ngày nghỉ (Thứ 7, chủ nhật): 200%

III. Hạch toán tiền lương

Hàng tháng kế toán căn cứ vào bảng chấm công để tính tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp (lương chính, lương phụ, phụ cấp ăn trưa). Ngoài ra còn căn cứ vào biên bản vào ngừng sản xuất, giấy xin nghỉ phép và một số chứng từ khác.

1. Tài khoản sử dụng

TK 334 (phải trả cho người lao động)

TK này dùng để thanh toán cho công nhân viên chức của doanh nghiệp về tiền lương cộng các khoản thu nhập của họ.

Kết cấu Tài khoản 334:
– Nợ: Các khoản khấu trừ vào tiền lương, công của người lao động (trừ tiền tạm ứng nếu có) hoặc thanh toán tiền bồi thường thuế TNCN, thu các khoản bảo hiểm theo quy định.

– Số dư Nợ: Trả các khoản cho người lao động.

– Có: Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả cho công nhân viên.

2. Chứng từ sử dụng

– Bảng chấm công;

– Bảng thống kê khối lượng sản phẩm;

– Đơn giá tiền lương theo sản phẩm;

– Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc;

– Hợp đồng giao khoán;

– Danh sách người lao động theo nhóm lao động thời vụ;

– Bảng lương đã phê duyệt;

– Phiếu chi/ UNC trả lương;

– Phiếu lương từng cá nhân;

– Bảng tính thuế TNCN;

– Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN;

– Các quyết định lương, tăng lương, quyết định thôi việc, chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng;

– Các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan.

3. Quy trình hạch toán

Tính tiền lương phải trả trong tháng cho người lao động (TK 334)

Tổng số tiền lương bao gồm bảo hiểm, thuế phải trả cho người lao động

– Nợ TK 154 (QĐ 48)
– Nợ TK 622 (QĐ 15)
– Nợ TK 642: 6421 (NV bán hàng), 6422 (NV QLDN)
– Có TK 334

Trích bảo hiểm các loại theo quy định (tính vào chi phí) 22% lương đóng bảo hiểm (BHXH 18%, BHYT 3%, BHTN 1%)

– Nợ TK 6422
– Có TK 3383 (BHXH 18%)
– Có TK 3384 (BHYT 3%)
– Có TK 3389 (BHTN 1%)

Trích bảo hiểm các loại theo quy định trừ vào tiền lương của người lao động

– Nợ TK 334 (10,5%)
– Có TK 3383 (BHXH 8%)
– Có TK 3384 (BHYT 1,5%)
– Có TK 3389 (BHTN 1%)

Hạch toán kinh phí công đoàn:

– Nợ 6422: 2% (của mức lương cơ bản làm căn cứ trích bảo hiểm)
– Có 3382: 2%

Nộp các khoản bảo hiểm theo quy định

– Nợ TK 3382 (BHCĐ 2%)
– Nợ TK 3383 (BHXH 26%)
– Nợ TK 3384 (BHYT 4,5%)
– Nợ TK 3389 (BHTN 2%)
– Có TK 112 (34,5%)

Tính thuế thu nhập cá nhân (nếu có)

– Nợ TK 334
– Thuế TNCN
– Có TK 3335
Thanh toán tiền lương cho công nhân viên

Số tiền lương phải trả cho người lao động sau khi đã trừ thuế, bảo hiểm và các khoản khác

– Nợ TK 334
– Có TK 111, 112

4. Tổng tiền thuế đã khấu trừ của người lao động trong tháng hoặc quý
Nộp thuế Thu nhập cá nhân (hồ sơ khai thuế 02/KK-TNCN, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước)

– Nợ TK 3335
– Có TK 111, 112

Nộp BH lên cơ quan bảo hiểm

– Nợ TK 338( 2,3,9)
– Có TK 111, 112

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Bài tập kế toán, Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán, Excel và kế toán, Kế toán - Kiểm toán, Kế toán quản trị, Kế toán tài chính, kế toán tổng hợp, Luật kế toán, Lý thuyết kế toán, Mẫu biểu kế toán Tags: , ,

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu