Comments Off on Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Hướng dẫn cấp mã số thuế cho người phụ thuộc

Share

Để kịp thời cấp mã số thuế cho người phụ thuộc phục vụ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công năm 2014. Cục Thuế hướng dẫn các cơ quan chi trả thu nhập thực hiện như sau:

1. Tổng thể về cấp mã NPT

Căn cứ pháp lý cấp mã NPT:

–  Nghị định 65/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN

–  Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn NĐ65 về thuế TNCN

–  Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật QLT

Mẫu biểu kê khai NPT:

–  Mẫu 16/ĐK-TNCN dành cho cá nhân

–  Mẫu 05-3/TNCN trong bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN 05/TNCN dành cho cơ quan chi trả

–  Trên các công cụ kê khai thiết kế thêm mẫu 16/TH (sử dụng để khai riêng 05-3/BK-TNCN)

Các phần mềm hỗ trợ NNT kê khai:

–   HTKK: Kê khai mã vạch HTKK 3.3.0

–   iHTKK: Kê khai qua mạng 3.1.0

–   QTTNCN: Công cụ hỗ trợ QT thuế TNCN3.2.0

Mục đích xây dựng quy trình cấp mã NPT

–   Hướng dẫn NNT là cá nhân, Cơ quan chi trả (CQCT) kê khai thông tin giảm trừ người phụ thuộc (NPT) và gửi cho CQT để thưc hiện cấp mã số NPT hàng loạt

2.  Cơ quan chi trả thực hiện

Bước 1: Người lao động làm công ăn lương khai thông tin NPT

CQCT thông báo và hướng dẫn người lao động làm công ăn lương (NNT TNCN) khai thông tin NPT vào mẫu 16/ĐK-TNCN.

Bước 2: CQCT thu thập tờ khai NPT

CQCT thu thập các tờ khai thông tin về NPT của các cá nhân làm công ăn lương có đăng ký giảm trừ gia cảnh tại CQCT và kiểm tra thông tin theo quy định.

Bước 3: CQCT kê khai thông tin NPT bằng công cụ kê khai và kết xuất file gửi CQT

–  CQCT khai (nhập) thông tin NPT để đăng ký mới/thay đổi thông tin NPT bằng các công cụ hỗ trợ kê khai:

          + Hỗ trợ kê khai mã vạch (HTKK)

          + Công cụ hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN (QTTNCN)   3.2.0

          + Khai thuế qua mạng (iHTKK)      3.1.0

–         Cách kê khai: Có 2 cách

     + Cách 1: CQCT kê khai bảng kê 05-3/BK-TNCN (BK thông tin giảm trừ gia cảnh NPT) cùng với khai hồ sơ quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN và gửi CQT cả bộ hồ sơ quyết toán thuế TNCN. Cách này thường cuối tháng 3, CQCT mới khai và gửi CQT.

    + Cách 2: CQCT có thể chủ động tập hợp thông tin NPT của các cá nhân làm công ăn lương để kê khai riêng bảng kê 05-3/BK-TNCN trước thời điểm quyết toán thuế TNCN.

Trong các phần mềm hỗ trợ kê khai nêu trên đều thiết kế riêng chức năng “Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” (mẫu tương tự như bảng kê 05-3/BK-TNCN để hỗ trợ CQCT khai riêng thông tin NPT – gọi tắt là 16TH ). Đối với CQCT có số lượng người lao động lớn, CQT nên khuyến khích CQCT khai và gửi thông tin NPT trước khai QT TNCN để CQT kịp thời cấp mã NPT, tránh nghẽn mạng tại thời điểm quyết toán

Gửi dữ liệu và hồ sơ đến CQT: Có 3 hình thức gửi

TH1: CQCT Khai thuế qua mạng gửi file (.xml) qua web kekhaithue (không phải gửi HS giấy, do có chữ ký số)

– Nếu CQCT kê khai trên 16TH: CQCT vào trang kekhaithue.gdt.gov.vn  -> vào tab Tài khoản ->  chọn đăng ký tờ khai để thực hiện đăng ký thêm 05-3/BK-TNCN – Bảng tổng hợp đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh để gởi 16TH.

– Nếu CQCT kê khai trên BK05-3 chung với tờ khai 05/KK-TNCN thì gởi cùng lúc với tờ khai 05/KK-TNCN.

TH2: CQCT kết xuất file (.xml ) gửi lên web tncnonline, gửi giấy qua bưu điện (đối với CQCT không có chữ ký số).

TH3: Gửi trực tiếp cả giấy và file dữ liệu (.xml) (USB, CD) (trong trường hợp không gửi được 2 cách trên)

Bước 4: Nhận kết quả cấp mã

Trường hợp cấp mã NPT thành công hay không thành công đều phản hồi kết quả trả về đúng nơi gửi file NPT (trang TNCN online hoặc ihtkk). CQCT xem kết quả trả về dưới dạng file excel (giống mẫu CQCT gửi cấp mã NPT), trên file mô tả rõ kết quả cấp mã.

Lưu ý: Khai bổ sung thông tin NPT

Khai lần đầu:

–  Có thể khai từng tờ 16/ĐKT-TNCN (cá nhân tự khai)

–  CQCT có thể khai BK 05-3 riêng ( Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh – gọi tắt là 16TH )

–   Có thể khai hồ sơ QT TNCN trong đó có BK 05-3

Khai bổ sung/sửa đổi:

–   Có thể khai từng tờ 16/ĐKT-TNCN (cá nhân khai)

–   CQCT có thể khai BK 05-3 riêng ( Bảng tổng hợp đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh – gọi tắt là 16TH )

–   Không khai bổ sung BK05-3 bằng cách khai bổ sung cả bộ hồ sơ QT TNCN à Không

Trường hợp NPT < 14 tuổi thì khai vào chỉ tiêu 15-20  trên mẫu 16TH hoặc 05-3/KK-TNCN

Trường hợp NPT > 14 tuổi phải làm giấy CMND để khai vào mẫu 16TH hoặc PL 05-3 trong TK 05/KK-TNCN.

Đối với trường hợp thay đổi các thông tin về NNT đăng ký giảm trừ gia cảnh, mối quan hệ với NNT, thời giảm giảm trừ từ tháng, đến tháng thì TCCT sử dụng mẫu 16/TH để kê khai .

 Đối với trường hợp thay đổi các thông tin liên quan đến cấp mã (bao gồm CMND và các thông tin trên giấy khai sinh) thì TCCT sẽ tập hợp mẫu 16/ĐK-TNCN của cá nhân nộp cho CQT.

* Lưu ý:

Việc khai thông tin đối với người phụ thuộc từ 15 tuổi trở lên bắt buộc phải có chứng minh thư hoặc hộ chiếu, do đó để đảm bảo quyền lợi cho cá nhân nộp thuế khi tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, cá nhân nộp thuế khẩn trương xin cấp chứng minh thư cho người phụ thuộc từ 15 tuổi trở lên. Trường hợp cơ quan chi trả khai sai thông tin về quan hệ với người nộp thuế và thời gian tính giảm trừ thì điều chỉnh trên Bảng THĐKGTGC gửi cơ quan thuế. Trường hợp khai sai thông tin khác phải gửi Mẫu số 16/ĐK-TNCN trực tiếp cho cơ quan thuế để điều chỉnh, bổ sung.

Trên đây là bài viết của Đại lý thuế Apec, có thắc mắc gì các bạn hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luân.

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Đào tạo kế toán thực tế

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu