Comments Off on Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

Share

Sau đây, Đại lý thuế APEC ( APECTAX) xin hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày  31/3/2014.

hoa don gia tri gia tang

hóa đơn giá trị gia tăng

Kể từ ngày 1/6/2014 theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:
Thường sẽ có 2 trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như sau:
 
I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:
 
Cách xử lý: Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
 
II. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:
 
1. Trường hợp hai bên chưa kê khai thuế:
 
Cách xử lý:
– Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn). Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn.
Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai theo Thông tư 39
– Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình).
ừng
 
2. Trường hợp đã kê khai thuế:
 
a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, địa chỉ, mã số thuế, tên công ty…(Không ảnh hưởng đến số tiền thuế GTGT phải nộp và khấu trừ:

=> Cách xử lý:
– Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,
– Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…
Chi tiết xem tại đây: Cách xử lý hóa đơn viêt sai địa chỉ, MST, tên công ty

 Khi kê khai: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh: Bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng “0”)

 
b. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá … (nh hưởng đến số tiền):

=> Cách xử lý:
– Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,
– Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-). 

=> Khi kê khai: Tại kỳ kê khai hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê. 

=> Nếu là hóa đơn điều chỉnh giảm thì khi kê khai:
– Bên bán ghi âm (-) “Chỉ tiêu số 9 – Doanh thu” trên PL 01-1/GTGT, thuế GTGT sẽ tự động cập nhật
VD: -50.000.000

– Bên mua ghi âm (-) “Chỉ tiêu số 9 – Giá trị hàng hóa, dịch vụ” trên PL 01-2/GTGT.
 

Nếu còn thắc mắc gì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline  0987 057 999 để được Đại lý thuế Apec tư vấn miễn phí.

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Đào tạo kế toán thực tế

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu