Comments Off on Hướng dẫn cách điền vào Phụ lục chuyển lỗ PL 03-02a/TNDN theo quyết định thanh tra thuế

Hướng dẫn cách điền vào Phụ lục chuyển lỗ PL 03-02a/TNDN theo quyết định thanh tra thuế

Share

Hướng dẫn cách điền vào Phụ lục chuyển lỗ PL 03-02a/TNDN theo quyết định thanh tra thuế

Bài viết này APECTAX sẽ hướng dẫn các bạn cách điện vào phụ lục chuyển lỗ PL 03-02a/TNDN theo quyết của tranh tra thuế.

Giả sử năm 2014 làm ăn có lãi: và kết quả kế toán về các năm lỗ như sau:
– Năm 2010 lỗ 11tr được chuyển lỗ : 2011-2015
– Năm 2011: lỗ 10 tr được chuyển lỗ : 2012-2016
– Năm 2012: lỗ 9 tr được chuyển lỗ : 2013-2017
– Năm 2013: lỗ 16 tr được chuyển lỗ : 2014-2018
– Năm 2014: Lãi 35 tr
đại lý thuế

Trong năm 2014 cơ quan thuế thanh tra thuế tại doanh nghiệp và có quyết định như sau:
– Giảm lỗ năm 2010: 1 triệu
– Giảm lỗ năm 2011: 5 triệu
– Giảm lỗ Năm 2012 3 triệu
– Giảm lỗ năm 2013: 6 triệu
Vậy Quyết toán thuế năm 2014 kế toán phải xử lý chuyển lỗ như sau:
-Lỗ theo kế toán 2010 = 11 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 11 triệu – 1 triệu = 10 triệu
-Lỗ theo kế toán 2011 = 10 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 10 triệu – 5 triệu = 5 triệu
-Lỗ theo kế toán 2012 = 9 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 9 triệu – 3 triệu = 6 triệu
-Lỗ theo kế toán 2013 = 16 triệu được chuyển lỗ theo luật thuế: 16 triệu – 6 triệu = 10 triệu
Ta lập phụ lục chuyển lỗ như sau:
– Phục lục có hai cách điền:
Cách 01:

Cách điền vào Phụ lục chuyển lỗ 1

Cách 02:

Cách điền vào Phụ lục chuyển lỗ 2

= > Nhưng kết quả vẫn là như nhau quan trọng cách hiểu của người lập không quá dập khuôn: hiểu và làm, biết giải trình số liệu
Số tiền chuyển lỗ sẽ tự động nhảy sang tờ khai quyết toán thuế năm 2014: chỉ tiêu C3a = 31.000.000 lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh được chuyển trong kỳ

Cách điền vào Phụ lục chuyển lỗ 3

Cách điền vào Phụ lục chuyển lỗ 4

Cách điền vào Phụ lục chuyển lỗ 5

Quay về nhật ký chung hoặc vào phần hoạch toán kế toán trong phần mềm định khoản thuế TNDN cuối năm phải nộp như sau:
Nợ TK 8211/ Có TK 3334=880.000
Vậy theo kết quả trên ta thấy việc kết chuyển lỗ tuân theo luật thuế và kế toán
– Theo luật kế toán lỗ qua các năm = 46 triệu
– Theo luật thuế số lỗ chỉ chấp nhận = 31 triệu
Giá trị giảm lỗ là giá trị chênh lệch vĩnh viễn doanh nghiệp ko được chuyển số giảm lỗ của thanh tra thuế tại doanh nghiệp cho các năm quyết toán thuế tiêp theo

Xem thêm: Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT

Có thắc mắc gì các bạn cử để lại comment bên dưới, APECTAX sẽ hỗ trợ bạn.
_______________________________________________________________

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 – 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com
________________________________________________________

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Hỏi đáp

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu