Comments Off on Hỏi đáp về hóa đơn bất hợp pháp(mua bán hóa đơn trôi nổi)

Hỏi đáp về hóa đơn bất hợp pháp(mua bán hóa đơn trôi nổi)

Share

Hỏi đáp về hóa đơn bất hợp pháp

Hỏi:

Kính gửi các chuyên gia thuế ketoanapec.com!

Thời gian vừa qua, Cục thuế Thành phố Hà Nội thực hiện việc kiểm tra và phát hiện hóa đơn mua vào của nhiều doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp em) được gọi là hóa đơn bất hợp pháp ( bên bán đã ngừng KD nhưng chưa làm thủ tục đóng MST, không kê khai thuế…) gây thiệt hại về uy tín, kinh tế cho đơn vị mua.

Loại trừ các trường hợp có doanh nghiệp chủ động hợp thức hóa đầu vào bằng hóa đơn trôi nổi. Xin được sự tư vấn của tava.vn làm thế nào để hạn chế việc này vì tại thời điểm mua hàng đơn vị bán vẫn đang hoạt động, cung cấp hóa đơn được phát hành theo đúng quy định, nhưng thời gian sau ngừng kinh doanh, bỏ trốn? Hồ sơ cần chuẩn bị là gì để chứng minh với cơ quan thuế hoạt động mua bán là có thực đúng quy định, lỗi hoàn toàn do bên bán?

Xin chân thành cảm ơn

Trân trọng!
đại lý thuế

Trả lời:

Việc mua hàng, và nhận phải hóa đơn bất hợp pháp là vấn đề bức xúc hiện nay của nhiều doanh nghiệp.

Hướng dẫn xử lý những trường hợp này, bạn có thể tham khảo công văn trả lời của Tổng cục thuế như sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 568/TCT-CS
V/v xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn.
Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 37835/CT-TTr1 ngày 23/9/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc xử lý vi phạm về thuế đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ theo Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (nay là Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/12/2013);

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ (nay là Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn có hiệu lực từ ngày 09/11/2013);

Căn cứ Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế (nay là Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế);

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 (có hiệu lực từ ngày 2/3/2014) của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thì:

– Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên.

– Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên, không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và từng trường hợp cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật./. 

 Nơi nhận:
– Như trên;

– Vụ PC-BTC;
– Vụ PC-TCT;
– Website TCT;
– Lưu: VT, CS (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 Xem thêm: Thông tư 119/2014_Sửa đổi cải cách & đơn giản thủ tục hành chính về thuế!

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Hỏi đáp

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu