Comments Off on Hạch toán chi phí bị loại, điều chỉnh số lỗ DN kết chuyển thế nào?

Hạch toán chi phí bị loại, điều chỉnh số lỗ DN kết chuyển thế nào?

Share

Hỏi:

Khi kết chuyển lỗ DN kết chuyển theo kế toán, khi cơ quan thuế kiểm tra quyết định loại một số chi phí làm cho số lỗ bị giảm xuống! Như vậy phải hạch toán như thế nào để phần kết chuyển lỗ đúng bằng số lỗ năm nay theo cơ quan thuế? Và số lỗ các năm trc đã kết chuyển có cần phải điều chỉnh lại gì hay không?

Trả lời:

Bạn nên phân biệt lợi nhuận kế toán và lợi nhuận thuế

– Lợi nhuận kế toán là lợi nhuận được hạch toán theo sổ sách kế toán, với những doanh thu và chi phí hợp lý mà doanh nghiệp bỏ ra

– Lợi nhuận theo thuế là lợi nhuện với những doanh thu và chi phí được trừ theo quy định tại Luật thuế TNDN được quy định cụ thể tại Thông tư 78/2014/TT-BTC 

Do hai cách xác định khác nhau, do quy định về những khoản chi phí được trừ, nên thường lợi nhuận kế toán nhỏ hơn lợi nhuận thuế.

Theo điều 9, khoản 1 của Thông tư 78/2014/TT-BTC về chuyển lỗ được quy định như sau:

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.

Vậy việc chuyển lỗ là chuyển số lỗ theo thu nhập tính thuế ( không phải là thu nhập theo kế toán). Như đã nói ở trên, thu nhập theo thuế, thường lớn hơn thu nhập của kế toán

Thu nhập kế toán được hạch toán, ghi sổ trên sổ sách kế toán. nó giúp cho doanh nghiệp tính toán thu nhập theo thuế, sau khi đã loại trừ những chi phí kế toán mà theo thuế không được tính vào chi phí được trừ. Để theo dõi những chi phí không được trừ này, và theo dõi số lỗ theo thuế, kế toán nên mở sổ chi tiết theo dõi, không nên hạch toán giảm lỗ kế toán theo số lỗ của thuế, vì sẽ không theo dõi được chi tiết cả khoản chi và phản ảnh đúng hoạt động kinh doanh của công ty.

Bạn nên hạch toán đầy đủ những chi phí kế toán. Đối với những chi phí không được trừ, nên theo dõi riêng và ghi vào chỉ tiêu B4 trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN để loại trừ trước khi tính thuế TNDN.

————————————————————————————-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Hỏi đáp

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu