Comments Off on Gian lận, trốn thuế hay sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

Gian lận, trốn thuế hay sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

Share

Đào tạo kế toán thực tế ngắn hạn chuyên sâu có bảo đảm!

Dịch vụ kế toán thuế uy tín nhất Hà Nội

Gian lận, trốn thuế hay sử dụng hóa đơn bất hợp pháp?

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (có hiệu lực thi hành từ ngày 2/3), một số Cục thuế đã có thắc mắc về việc áp dụng văn bản nào khi xử phạt hành vi này do hiện nay có nhiều văn bản có cùng nội dung quy định.

Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn về vấn đề này như sau:

* Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC, Thông tư số 166/2013/TT-BTC, không bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Điều 108 của Luật Quản lý thuế quy định: Phạt tiền 1,5 lần tính trên số tiền thuế trốn, gian lận đối với người nộp thuế khi có các hành vi vi phạm trong các trường hợp: Vi phạm lần đầu có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ 2 có một tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 2 lần tính trên số thuế trốn đối với người nộp thuế trong các trường hợp vi phạm lần thứ 2 mà không có tình tiết giảm nhẹ hoặc vi phạm lần thứ 3 nhưng có một tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 2,5 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế trong các trường hợp vi phạm lần thứ 2 mà có một tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ 3 mà không có tình tiết giảm nhẹ. Phạt tiền 3 lần tính trên số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế trong trường hợp vi phạm từ lần thứ 2 mà có 2 tình tiết tăng nặng trở lên hoặc vi phạm lần thứ 3 có tình tiết tăng nặng hoặc vi phạm lần thứ 4 trở đi.

* Nếu trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì doanh nghiệp chỉ bị xử lý về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP, Thông tư số 10/2014/TT-BTC nêu trên và không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Theo quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC thì vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn bị xử phạt đến 50 triệu đồng. Các hành vi bị xử phạt bao gồm in, khởi tạo hóa đơn điện tử không đúng quy định; in, đặt in hóa đơn giả; cho, bán hóa đơn chưa lập… Thời hiệu xử phạt là 01 năm.

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Đào tạo kế toán thực tế

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu