Comments Off on Để chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên là chi phí hợp lý thì cần những điều kiện gì?

Để chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên là chi phí hợp lý thì cần những điều kiện gì?

Share

Chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không? Điều kiện để đưa chi phí mua bảo hiểm như bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên thành chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là gì? Dịch Vụ Đại lý thuế APEC(APECTAX) xin chia sẻ với bạn cách để đưa chi phí mua bảo hiểm cho nhân viên là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN ở bài viết này.

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về điều kiện để đưa các khoản chi phí thành chi phí được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

“ 1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệ

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luậ

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặ”

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Tiết b Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

“ Các khon tin lương, tin thưởng, chi mua bo him nhân th cho người lao đng không được ghi cth điu kin được hưởng và mc được hưởng ti mt trong các h sơ sau: Hp đng lao đng; Tho ước lao đng tp th; Quy chế tài chính ca Công ty, Tng công ty, Tp đoàn; Quy chế thưởng do Ch tch Hi đng qun tr, Tng giám đc, Giám đc quy đnh theo quy chế tài chính ca Công ty, Tng công ty.

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.11 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN như sau:

“ 2.11. Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động.

Khoản trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, cho người lao động được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định tại điểm này còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Doanh nghiệp không được tính vào chi phí đối với các khoản chi cho chương trình tự nguyện nêu trên nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo hiểm bắt buộc cho người lao động (kể cả trường hợp nợ tiền bảo hiểm bắt buộc).”

Từ các quy định trên, để đưa chi phí mua bảo hiểm nhân thọ, chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng, mức hưởng tại Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính của Công ty, quy chế thưởng..
Doanh nghiệp phải tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm bắt buộc cho người lao động

Riêng đối với bảo hiểm hưu trí tự nguyện thì không được vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người

Để biết chi tiết hơn Dịch Vụ Đại lý thuế APEC(APECTAX) xin chia sẻ với bạn tình huống cụ thể và Công văn số 2655/CT-TTHT ngày 21/05/2015 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận hướng dẫn trả lời dưới đây.

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Bảo hiểm XH

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu