Chuyên viên quyết toán thuế thực tế

Share

I. MỤC ĐÍCH:

Khóa học này được KẾ TOÁN THUẾ APEC thiết kế nhằm giúp các kế toán tự tin hơn khi tham gia quyết toán thuế và giải trình với cơ quan thuế khi có quyết định thanh kiểm tra thuế trong bất kỳ loại hình DN nào.

II. ĐỐI TƯỢNG:

Khóa học này phù hợp với các kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng đã và đang làm việc tại các DN chưa có kinh nghiệm quyết toán thuế thực tế với cơ quan thuế hoặc đã có kinh nghiệm quyết toán thuế với CQ thuế trong một loại hình DN nhất định mà có mong muốn có thể tự tin quyết toán thuế với CQ Thuế trong bất kỳ loại hình DN nào.

III. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO:

Với khóa học đặc biệt này, thì học viên sẽ được KẾ TOÁN THUẾ APEC truyền những kinh nghiệm quyết toán thuế thực tế với CQ Thuế trong từng loại hình DN thông qua việc nghiên cứu và vận dụng các chính sách, chế độ, thông tư và các văn bản pháp luật về kế toán và thuế liên quan.

IV. NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

Các học viên sẽ được đi sâu vào nghiên cứu các chính sách chế độ kế toán và thuế liên quan tới từng loại hình DN. Cụ thế:

  1. Đối với loại hình DNTM & DV: Chính sách và chế độ kế toán liên quan tới loại hình DNTM & DV như thế nào? Khi CQ thuế thanh kiểm tra, quyết toán thuế thì sẽ tập trung kiểm tra và xuất toán những khoản mục nào? Biện pháp xử lý các khoản chi phí không hợp lý như thế nào? Và nếu các chi phí không hợp lý đó bị xuất toán thì CQ sẽ xử lý và truy thu và phạt như thế nào?
  2. Đối với loại hình DNSX: Chính sách và chế độ kế toán liên quan tới loại hình DNSX như thế nào? Khi CQ thuế thanh kiểm tra, quyết toán thuế thì sẽ tập trung kiểm tra và xuất toán những khoản mục nào? Biện pháp xử lý các khoản chi phí không hợp lý như thế nào? Và nếu các chi phí không hợp lý đó bị xuất toán thì CQ sẽ xử lý và truy thu và phạt như thế nào?
  3. Đối với loại hình DNXL: Chính sách và chế độ kế toán liên quan tới loại hình DNXL như thế nào? Khi CQ thuế thanh kiểm tra, quyết toán thuế thì sẽ tập trung kiểm tra và xuất toán những khoản mục nào? Biện pháp xử lý các khoản chi phí không hợp lý như thế nào? Và nếu các chi phí không hợp lý đó bị xuất toán thì CQ sẽ xử lý và truy thu và phạt như thế nào?

V. LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC:

Sau khóa học, học viên sẽ:

– Nắm chắc được chính sách và chế độ kế toán liên quan tới hoạt động của mọi loại hình DN.

– Biết cách vận dụng các chính sách chế độ kế toán thuế khi tham gia quyết toán thuế với CQ Thuế.

– Nắm được bản chất của việc quyết toán thuế đối với từng loại hình DN.

– Nắm được yếu điểm và trọng tâm của từng loại hình DN khi tham gia quyết toán thuế.

– Nắm được phương pháp thanh kiểm tra và quyết toán thuế của các CQ thuế.

– Không cảm thấy ” sờ sợ” và tự tin hơn khi đón nhận quyết định thanh kiểm tra thuế tại đơn vị mình đang làm.

Hotline tư vấn: 0987 057 999

” KẾ TOAN THUẾ APEC GIÚP BẠN TỰ TIN HƠN KHI THAM GIA QUYẾT TOÁN THUẾ TRONG MỌI LOẠI HÌNH DN “

Bình luận

Bình luận

Share

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu