Xây dựng quy trình kế toán

Share

I. Đối tượng áp dụng:

II. Nội dung thực hiện:

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên phòng kế toán. Cụ thể:

– Xắp xếp, phân công nhiệm vụ cho từng vị trí nhân viên.

– Đào tạo, bổ sung các nghiệp vụ chủ yếu cho từng nhân viên đảm bảo phù hợp với mô hình hoạt động của DN.

2. Xây dựng và thiết lập quy trình luân chuyển và lưu trữ chứng từ phù hợp với đặc điểm hoạt động cụ thể của từng DN.

3. Xây dựng và thiết lập quy trình hạch toán kế toán đúng luật và phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị.

4. Thiết lập hệ thống kế toán thuế hoàn chỉnh theo quy định

– Hướng dẫn vận dụng các luật thuế liên quan (Thuế GTGT, TNCN, TNDN ) và cách phân biệt chi phí hợp lý, hợp lệ theo quy định của Pháp luật về Thuế.

– Hướng dẫn thiết lập hệ thống sổ sách kế toán thuế theo quy định và các kỹ năng giải trình, quyết toán thuế….

III. Lợi ích mang lại từ dịch vụ này:

1. Ban giám đốc có thể  tập trung kiểm soát phần kế toán nội bộ và kế toán quản trị mà  không phải lo lắng việc thất thoát do trình độ yếu kém của Nhân viên.

2. Kiểm tra, kiểm soát kịp thời được các loại báo cáo phụ vụ cho công tác quản lý, điều hành và ra quyết định trong kinh doanh

3. Hình dung được quy trình chuẩn của kế toán thuế và kiểm soát chặt chẽ được hệ thống kế toán thuế theo đúng pháp luật

4. Kiểm soát và vận hành được bộ máy kế toán khi có sự thay đổi bất thường về nhân sự kế toán với bất kỳ lý do gì.

Bình luận

Bình luận

Share

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu