Comments Off on Hướng dẫn viết hoá đơn điều chỉnh khi viết sai mã số thuế

Hướng dẫn viết hoá đơn điều chỉnh khi viết sai mã số thuế

Share

Khi kế toán viết hoá đơn sai các chỉ tiêu không liên quan đến Doanh thu, tiền thuế như sai tên công ty, sai địa chỉ, sai mã số thuế hay sai ngày tháng, tên hàng…. mà hóa đơn đó đã kê khai thuế GTGT, thì người bán không làm biên bản thu hồi và xuất lại hoá đơn mới như trước nữa. Khi đó, người bán và người mua phải lập biên bản điều chỉnh thì theo công văn 4099/CT-TTHT ngày 2/6/2014 thì người bán cần phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót cho khách hàng.

Trích công văn 4099: trường hợp Công ty lập hóa đơn giao cho khách hàng chỉ ghi sai chỉ tiêu trên hóa đơn như: Tên, địa chỉ, mã số thuế … các sai sót này không làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT còn được khấu trừ thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai, đồng thời Công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ nội dung đã ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập cần điều chỉnh; hóa đơn điều chỉnh này bên bán kê khai trên bảng kê đầu ra, bên mua kê khai trên bảng kê đầu vào trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK của kỳ lập hóa đơn điều chỉnh (không điều chỉnh về doanh thu và tiền thuế GTGT nên các chỉ tiêu này trên các bảng kê ghi bằng không (0)).

Chú ý: Nếu như hoá đơn viết sai tên công ty, mã số thuế, tên hàng, địa chỉ…nhưng chưa kê khai thuế thì kế toán vẫn làm biên bản thu hồi và xuất lại hoá đơn mới đúng thay thế.

Sau đây kế toán Apec sẽ hướng dẫn các bạn viết hoá đơn điều chỉnh khi viết sai mã số thuế:

Ví dụ: ngày 3/2/2014, công ty TNHH Apec viết hoá đơn cho Công ty TNHH Ninh Dương, đã kê khai thuế vào kỳ tháng 2, nhưng đến ngày 10/6 công ty Ninh Dương phát hiện công ty Ape  đã viết sai MST. Trường hợp này công ty Apec tiến hành lập hoá đơn điều chỉnh thông tin như sau:

 

 

 Mẫu số: 01GTKT3/001

                                                            HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG                     Ký hiệu: TU/14P

                                                                              Liên 3: Nội bộ                           Số:     0090867
                                                                    Ngày 10 tháng 01 năm 2015                              
                                                         

Đơn vị bán hàng:….Công ty APECTAX……
Mã số thuế: ….……0106208569…………
Địa chỉ: …..Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại:………………………………………….Số tài khoản……………………………..
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Văn Tính
Tên đơn vị: ….Công ty TNHH Ninh Dương……
Mã số thuế: …..….0106432579………
Địa chỉ:….. Phòng 907 Tòa nhà N3B, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính, HN
Hình thức thanh toán:……..CK………Số tài khoản………………………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

aSố lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01 Điều chỉnh mã số thuế đã ghi là “0106243579” tại hoá đơn số 0090801 ký hiệu TU/14P ngày 03/02/2014 thành “0106432579”

\

\

\

\

           
           
Cộng  tiền  hàng:                                                                                                                   \
Thuế suất GTGT:  \             Tiền thuế GTGT:                                                                        \       
 
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                     \
Số tiền viết bằng chữ: \
               Người mua hàng                                                                  Người bán hàng
              (Ký, ghi rõ họ, tên)                                                   (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
                Nguyễn Văn Tính                                                                   Nguyễn Thị Tuyết
 
 

 

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Đào tạo kế toán thực tế

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu