Comments Off on Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý (theo mẫu BC26-A)

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý (theo mẫu BC26-A)

Share

ĐẠI LÝ THUẾ APEC ( APECTAX) sẽ hướng dẫn các bạn lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( BCTHSDHĐ) theo tháng hoặc quý theo mẫu BC26-A trên phần mềm HTKK mới nhất theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

1. BẠN CẦN BIẾT KHI LẬP BC TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN:

– Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính có quy định: Hàng quý DN (kể cả DN mới thành lập) phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Nếu trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì vẫn phải lập và ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)

Tại khoản 4 điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính có quy định: Những DN sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, DN thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế thì lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

2. CÁC BƯỚC LẬP BCTHSDHĐ NHƯ SAU:

Bước 1: Đặng nhập vào phần mềm HTKK. (nếu chưa có có thể tải về tại đây: Phần mềm HTKK mới nhất)

Bước 2: Vào mục “Hoá đơn” -> “Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)” – > Chọn “Kỳ báo cáo” theo THÁNG hoặc QUÝ -> click “Đồng ý” màn hình sẽ hiển thi ra như sau:

cach lap bao cao tinh hinh su dung hoa don
Bước 3: Nhập các số liệu trên các cột:

Cột 1: Cột thứ tự: Các bạn muốn thêm dòng thì bấm “F5”, xóa thì bấm “F6”.
Cột Mã loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn mà bạn muốn báo cáo
VD: Bạn chọn làm BC tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì bạn Chọn “01GTKT”.

Cột 2: Tên loại hóa đơn: Không cần phải nhập phần mềm sẽ tự động nhảy.

Cột 3: Ký hiệu mẫu hóa đơn: Các bạn nhập theo mẫu trên hóa đơn của DN bạn.
VD: 01GTKT3/001.

Cột 4: Ký hiệu hóa đơn: Là ký hiệu trên hóa đơn của DN bạn.
VD: TT/12P

Cột 5: Tổng số: không cần phải nhập (Phần mềm tự tính)

Cột 6,7: Từ số – Đến số: Số tồn đầu kỳ: Nếu là lần đầu tiên thì các bạn tự nhập số tồn đầu kỳ của kỳ đầu, từ kỳ thứ 2 trở đi thì ứng dụng sẽ tự chuyển số tồn cuối kỳ của kỳ trước lên, cho phép sửa.
VD: Cột 6: 0000001. Cột 7: 0000050

Cột 8, 9: Từ số – Đến số: Số mua/ phát hành trong kỳ: Nhập dạng số. Nếu trong kỳ bạn không đặt in hóa và thông báo phát hành thì không cần nhập
VD: Trong kỳ các bạn thông báo phát hành 50 hóa đơn từ 51 – 100. Thì nhập: Cột 8: 0000051. Cột 9: 0000100.

Cột 10, 11, 12: Phần mềm sẽ tự động nhảy.

Cột 13: Số lượng đã sử dụng: Nhập số lượng hóa đơn đã sử dụng (Không bao gồm các hóa đơn: Xóa bỏ, mất, hủy) và phải nhỏ hơn hoặc bằng Cột số 5.
VD: Trong kỳ các bạn sử dụng 50 hóa đơn trong đó không xóa bỏ, mất, hủy hóa đơn nào thì ghi: 50

Cột 14, 16, 18: Số lượng: Phần mềm tự động nhảy.

Cột 15, 17, 19: Số: Các bạn nhập “Mã số hóa đơn” xóa bỏ, mất, hủy và không được trùng nhau.
VD: Trong kỳ xóa bỏ 1 hóa đơn, Mã số hóa đơn đó là 0000005 thì các bạn nhập vào Cột 15: 0000005

– Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy không liên tiếp thì các bạn phải viết dấu (;) vào giữa các số.
VD: Trong kỳ có các bạn làm mất 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000011; 0000128 thì các bạn nhập vào Cột 17: 0000006;0000011;0000128

– Nếu những hóa đơn bị xóa bỏ, mất, hủy liên tiếp nhau thì kê khai dưới dạng khoảng và sử dụng dấu (-)
VD: Trong kỳ có các bạn hủy 3 hóa đơn, Mã số của 3 hóa đơn này là: 0000006; 0000007; 0000008 thì các bạn nhập vào Cột 19: 0000006-0000008

* Chú ý: Các bạn cần phân biệt được giữa Xoá Bỏ – Mất & Huỷ hoá đơn như sau:
– XÓA BỎ: là tất cả những HĐ viết sai gạch chéo 3 liên, HĐ viết sai đã xé khỏi cuống thì phải có biên bản thu hồi hoặc biên bản hủy.
– MẤT: Các bạn phải chứng minh được việc mất hóa đơn và có báo cáo về việc mất HĐ với CQ thuế
– HỦY: là những HĐ in sai phải hủy hoặc những HĐ mà DN không có nhu cầu sử dụng nữa và phải có Hồ sơ huỷ hoá đơn như: Biên bản hủy hóa đơn, thông báo kết quả hủy hóa đơn, thành lập hội đồng hủy

Xem thêm: Cách phân biệt hủy và xóa bỏ hóa đơn trên báo cáo

Cột 20, 21, 22: Tồn cuối kỳ: Sẽ tự động nhảy.

– Người lập biểu: Nhập kiểu text (không nhập cũng được)
– Người đại diện theo pháp luật: Nhập tên giám đốc.
– Ngày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, cho phép sửa nhưng không được lớn hơn ngày hiện tại

lap bao cao tinh hinh su dung hoa don theo quy

Bước 4: Các bạn ấn nút “Ghi”, nếu có lỗi sai phần mềm sẽ tự động báo cho bạn biết.

Bước 5: Cuối cùng các bạn ấn nút “Kết xuất” rồi nộp cho cơ quan thuế.

3. THỜI HẠN NỘP BCTHSDHĐ:

a. Trường hợp BC THSDHĐ nộp theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
b. Trường hợp BC THSDHĐ nộp theo quý: Chậm nhất là ngày 30 của tháng tiếp theo của Quý đó. Cụ thể như sau:
– Thời hạn nộp của Quý I chậm nhất là ngày 30/4 phải nộp;
– Thời hạn nộp của Quý II chậm nhất là ngày 30/7 phải nộp;
– Thời hạn nộp của Quý chậm nhất là ngày 30/10 phải nộp;
– Thời hạn nộp của Quý IV chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau phải nộp.

Lưu ý: Có những Chi cục thuế sẽ yêu cầu các bạn vừa phải nộp BC THSDHD theo tháng vừa bắt phải nộp theo quý nữa. Các bạn phải hỏi chi tiết nhé.

Ngoài việc hàng quý phải nộp báo cáo THSDHD các bạn còn phải nộp các Hồ sơ khai thuế ( Tờ khai thuế hoặc Báo cáo thuế) nữa. Chi tiết bạn có thể xem thêm: Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
ĐẠI LÝ THUẾ APEC (APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanapec.com
——————————————————————————–

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Kế toán - Kiểm toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu