Comments Off on Cách dùng hàm SUMIF và hàm VLOOKUP trong kế toán

Cách dùng hàm SUMIF và hàm VLOOKUP trong kế toán

Share

Cách dùng hàm SUMIF và hàm VLOOKUP trong kế toán

Để đơn giản cho công việc kế toán của bạn, trong bài này KẾ TOÁN THUẾ APEC  xin được giới thiệu đến các bạn một số hàm thông dụng trong kế toán trên Excel. Cụ thể là hàm SUMIF và hàm VLOOKUP.

1.   Hàm SUMIF

Hàm sumif dùng để tính tổng có điều kiện, chỉ những ô nào trong vùng điều kiện(Range) thoả mãn điều kiện (Criteria) thì sẽ tính tổng những ô tương ứng trên vùng tính tổng.

  •  Cú pháp của hàm sumif:

Sumif(range, criteria,sum_range)

   Trong đó:

Range: Là vùng được chọn có chứa các ô điều kiện.

Criteria: Là điều kiện để thực hiện hàm này.

Sum_range: Vùng cần tính tổng.

  •  Những ứng dụng của hàm SUMIF trong kế toán:

+ Kết chuyển các bút toán cuối kỳ.

+ Tổng hợp số liệu từ NKC lên Phát sinh Nợ, Phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh tháng và năm.

+ Tổng hợp số liệu từ PNK, PXK lên “Bảng Nhập Xuất Tồn”.

+ Tổng hợp số liệu từ NKC lên cột PS Nợ, PS Có của “ Bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng”

Ví dụ: Cho mẫu Nhật Ký Chung như sau, dùng hàm sumif để tính tổng kết chuyển 642 -> 911 của tháng 1/2014

Ví dụ về hàm Sumif

Ví dụ về hàm Sumif

Từ cú pháp của hàm SUMIF, áp dụng cho ví dụ này như sau:

Công thức ở ô H25: H25=SUMIF($F$10:$F$24,642,$H$10:$H$24)

Trong đó:

$F$10:$F$24: Là vùng điều kiện

642 : Là điều kiện

$H$10:$H$24: Là vùng cần tính tổng

Sau khi nhập công thức vào và ấn Enter thì bạn sẽ ra kết quả bạn cần tìm

Lưu ý: Hướng dẫn khi muốn tuyệt đối dòng hoặc cột ( việc tuyệt đối dòng hoặc cột là tuỳ vào từng trường hợp )

+ Bấn F4 ( 1 lần ): Để có giá trị tuyệt đối ( tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng – ( $cột$dòng).  Ví dụ: $E$12 – tức là cố định cột E và cố định dòng 12

+  Bấm F4 ( 2lần): Để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – được hiểu là cố định dòng thay đổi cột – (cột$dòng).  Ví dụ: E$12 – tức là cố định Dòng 12, không cố định cột E

+  Bấm F4( 3lần): Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – được hiểu là cố định cột thay đổi dòng – ($cột dòng) ; Ví dụ: $E12 – tức là cố định Cột E, không cố định dòng 12.

 2.   Hàm VLOOKUP

Hàm Vlookup là hàm dò tìm theo điều kiện cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên cột thoả mãn điều kiện dò tìm.

  • Cú pháp hàm Vlookup:

     Vlookup(lookup_value, table_array,col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

    Lookup_value: Giá trị để tìm kiếm. Là một mã hoá, mã tài khoản, mã tài sản…

    Table_array: Bảng giá trị tìm kiếm phải chứa tên của “ Giá trị để tìm kiếm”, để ở dạng địa chỉ Tuyệt đối

    Col_index_num: Cột trả về giá trị tìm kiếm: Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang vủa vùng dữ liệu tìm kiếm.

    Range_lookup:  Phạm vi tìm kiếm, TRUE tương đương với 1 (dò tìm tương đối), FALSE tương đương với 0 (dò tìm tuyệt đối).

+ Tham số 1 – dò tìm tương đối là kiểu dò tìm tương đối, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, nó sẽ lấy giá trị lớn nhất mà có giá trị nhỏ hơn giá trị dò tìm.

+ Tham số 0 – dò tìm tuyệt đối: là kiểu dò tìm chính xác, hàm sẽ lấy giá trị đầu tiên mà nó tìm được trên cột đầu tiên trong bảng dò tìm. Trong trường hợp tìm không thấy, hàm sẽ trả về #N/A.

  •  Những ứng dụng của hàm VLOOKUP trong kế toán:

+ Tìm tên tài khoản từ mã tài khoản về bảng cân đối số phát sinh

+ Tìm tên hàng hoá, đơn vị tính.. từ DMHH về bảng Xuất – Nhập – Tồn

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Excel kế toán, Excel và kế toán, Mẫu biểu, Mẫu biểu - Tin học kế toán, Mẫu biểu kế toán Tags: , , , ,

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu