Comments Off on Các phím tắt trong Excel cho họ Nhà Kế

Các phím tắt trong Excel cho họ Nhà Kế

Share

APECTAX xin gửi tới các bạn một số phím tắt cơ bản mà dân kế toán thường sử dụng trong công tác kế toán tại đơn vị. Nếu sử dụng hết các phím tắt cơ bản này thì các bạn sẽ TIẾT KIỆM được rất nhiều time để làm những công việc khác. APECTAX chúc các bạn luôn thành công!

 1. Enter: Cài dữ liệu vào ô, di chuyển xuống dưới
 2. ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
 3. F4 hay Ctrl+Y: Lặp lại thao tác vừa làm
 4. Alt+Enter: Bắt đầu dòng mới trong ô
 5. Backspace: Xóa ký tự bên trái hoặc vùng chọn
 6. Delete: Xóa ký tự bên phải hoặc vùng chọn
 7. Ctrl+Delete: Xoá tất cả chữ trong một dòng
 8. Phím mũi tên Di chuyển lên xuống hoặc qua lại một ký tự
 9. Home: Chuyển về đầu dòng
 10. Ctrl+D: Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới
 11. Ctrl+R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
 12. Shift+Enter: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trêntrong vùng chọn
 13. Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua phảivùng chọn
 14. Shift+Tab: Ghi dữ liệu vào ô vào di chưyển qua tráivùng chọn
 15. =: Bắt đầu một công thức
 16. F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
 17. Ctrl+F3: Đặt tên cho vùng chọn
 18. F3: Dán một tên đã đặt trong công thức
 19. F9: Cập nhật tính toán các Sheet trong Workbook đang mở
 20. Shift+F9: Cập nhật tính toán trong sheet hiện hành
 21. Alt+=: Chèn công thức AutoSum
 22. Ctrl+: Cập nhật ngày tháng
 23. Ctrl+Shift+: Nhập thời gian
 24. Ctrl+K: Chèn một Hyperlink
 25. Ctrl+Shift+”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí contrỏ của ô hiện hành
 26. Ctrl+’: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí contrỏ của ô hiện hành
 27. Ctrl+A: Hiển thị Formula Palette sau khi nhấp một tên hàm vào công thức
 28. Ctrl+Shift+A: Chèn dấu ( ) và các đối số của hàm sau khinhập tên hàm vào công thức
 29. Ctrl+1: Hiển thị lệnh Cell trong menu Format
 30. Ctrl+Shift+~: Định dạng số kiểu General
 31. Ctrl+Shift+$: Định dạng số kiểu Curency với hai chữ sốthập phân
 32. Ctrl+Shift+%: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữsố thập phân)
 33. Ctrl+Shift+^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữsố thập phân
 34. Ctrl+Shift+# :Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
 35. Ctrl+Shift+?: Định dạng kiểu Numer với hai chữ số thậpphân
 36. Ctrl+Shift+&: Thêm đường viền ngoài
 37. Ctrl+Shift+ – :Bỏ đường viền
 38. Ctrl+B: Bật tắt chế độ đậm, không đậm
 39. Ctrl+I: Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
 40. Ctrl+U: Bật tắt chế độ gạch dưới
 41. Ctrl+5: Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
 42. Ctrl+9: Ẩn dòng
 43. Ctrl+Shift+: Hiển thị dòng ẩn

dai ly thuebanner dao tao ke toan (1)

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Excel kế toán, Kế toán, Tin tức, Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu