Comments Off on Các phím tắt trong Excel

Các phím tắt trong Excel

Share
                                                            TỔNG HỢP TỔ HỢP PHÍM TẮT TRONG EXCEL
STT TỔ HỢP PHÍM TẮT TÁC DỤNG
1 F2 Sửa công thức
2 F5 Di chuyển đến địa chỉ ô
3 F7 Kiểm tra lỗi chính tả tiếng anh
4 F12 Lưu tài liệu với tên khác
5 Ctrl + Space (phím cách) Bôi đen toàn bộ cột
6 Shift + Space (phím cách) Bôi đen toàn bộ hàng
7 Ctrl + 0 Ẩn cột hoặc một số cột được chọn
8 Ctrl + 9 Ẩn dòng hoặc một số dòng được chọn
9 Ctrl + 1 Mở hộp thoại Format Cells
10 Ctrl + – (dấu trừ) Xóa hàng hoặc cột
11 Ctrl + Shift + + (dấu cộng) Thêm hàng hoặc dòng
12 Ctrl + ; (dấu chấm phẩy) Nhập ngày hiện tại
13 Ctrl + Shift + ; (dấu chấm phẩy) Nhập giờ hiện tại
14 Ctrl + ‘ (dấu phẩy trên) Copy và sửa công thức từ ô phía trên nó
15 Ctrl + A Bôi đen toàn bộ vùng
16 Ctrl + B Bật/tắt chữ đậm
17 Ctrl + I Bật/tắt chữ nghiêng
18 Ctrl + U Bật/tắt chữ gạch chân đơn
19 Ctrl + F Tìm kiếm ký tự/cụm từ
20 Ctrl + G Di chuyển đến địa chỉ ô
21 Ctrl + H Tìm kiếm và thay thế ký tự/cụm từ
22 Ctrl + K Tạo liên kết (link)
23 Ctrl + W Đóng File
24 Ctrl + C Sao chép (copy) nội dung đã chọn (bôi đen)
25 Ctrl + X Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)
26 Ctrl + V Dán (Paste) tài liệu (nội dung đã sao hoặc cắt)
27 Ctrl + Z Bỏ qua lệnh vừa làm
28 Ctrl + N Tạo File mới
29 Ctrl + O Mở File đã có
30 Ctrl + S Lưu nội dung File
31 Ctrl + P In ấn File
32 Ctrl + R Copy công thức (số liệu) sang một hoặc nhiều ô bên cạnh phải
33 Ctrl + D Copy công thức (số liệu) xuống một hoặc nhiều ô bên dưới
34 Ctrl + dấu ngã (phía dưới chữ Esc) Mở/tắt toàn bộ công thức trong bảng tính
35 Ctrl + F2 Xem hình ảnh nội dung File trước khi in
36 Ctrl + F1 Mở/Ẩn thanh công cụ
37 Ctrl + F3 Bật hộp thoại Name Manager (hộp thoại ẩn công thức hoặc vùng)
38 Ctrl + F4 Tắt hộp thoại đang làm việc
39 Ctrl + Home Về đầu trang
40 Ctrl + End Về cuối trang
41 Ctrl + Pg Up Chuyển sang Sheet phía trước
42 Ctrl + Pg Dn Chuyển sang Sheet phía sau
43 Ctrl + Shift + Space (phím cách) Bôi đen toàn bộ Sheet
44 Ctrl + Shift + F Mở hộp thoại Format Cells
45 Ctrl + Shift + U Bật/tắt mở rộng thanh công thức Fx
46 Ctrl + Shift + 7 Bo viền vùng được chọn
47 Ctrl + Shift + – (dấu trừ) Xóa viền vùng được chọn
48 Alt + F4 Tắt hộp thoại đang làm việc
49 Alt + F8 Mở hộp thoại Macro
50 Alt + 2 Mở lịch sử lệch làm trước đó
51 Alt + = Mở công thức SUM
52 Alt + ‘ Bật hộp thoại Style (lựa chọn các Tab trong hộp thoại Format Cells)
53 Alt + Shift + F1 Tạo thêm Sheet mới
54 Alt + Tab Chuyển đổi cửa sổ làm việc
55 Alt + mũi tên xuống Xổ ra danh sách trong Filter
56 Pg Up Lên một đoạn trong trang
57 Pg Dn Xuống một đoạn trong trang
58 Tab Sang phải từng ô
59 Shift + Tab Sang trái từng ô
60 Shift + Enter Lên trên từng ô

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Mẫu biểu, Mẫu biểu - Tin học kế toán, Mẫu biểu kế toán Tags: ,

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu