Comments Off on Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020

Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020

Share

>> Dịch vụ Đại lý thuế chuyên nghiệp – uy tín nhất Hà nội

>> Đạo tạo kế toán thực tế ngắn hạn chuyên sâu!

dai ly thue

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký QD420_2014_BTC về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020.

Kế hoạch đã chỉ ra mục tiêu tổng quát: Phát triển hệ thống đại lý thuế theo hướng: Đẩy mạnh việc xã hội hoá hoạt động hỗ trợ người nộp thuế tạo tiền đề nhằm tăng dần số lượng đại lý thuế và nâng cao chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp; mở rộng, đa dạng hoá dịch vụ của đại lý thuế. Xây dựng hệ thống đại lý thuế thực sự trở thành cầu nối giữa cơ quan thuế và người nộp thuế; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế; giảm chi phí về thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế thực thi pháp luật thuế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

Các tiêu chí cụ thể:

                                                                    

Giai đoạn 2011-2015

– Có ít nhất 2.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.

–  Tối thiểu 3% số người nộp thuế là pháp nhân sử dụng dịch vụ đại lý thuế

– Tối thiểu 80% số doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp.

Giai đoạn 2016-2020

– Có ít nhất 6.000 người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.

– Tối thiểu 10% số người nộp thuế là pháp nhân sử dụng dịch vụ đại lý thuế.

– Tối thiểu 90% số doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ do đại lý thuế cung cấp.

Kế hoạch cũng đã đưa ra các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển hệ thống đại lý thuế đến năm 2020./

 

 

Theo Bộ tài chính

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Đại Lý Thuế, Luật quản lý thuế, Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu