Comments Off on Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn được lập trong trường hợp nào???

Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn được lập trong trường hợp nào???

Share

Hóa đơn đã lậpgiao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua LẬP BIÊN BẢN THU HỒI các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

                                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                      …oOo…
                                                                         BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP
Số 001/BBTHHĐ-KTTAPEC
– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Căn ứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP
Hôm nay, ngày 29/06/2014, đại điện hai bên gồm có:
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC
Địa chỉ: Số 10 TTVT Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0936133006 MST: 0184938568
Do Ông (Bà): Nguyễn Văn Chỉnh Chức vụ: Giám đốc
BÊN B: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT MINH KHÁNH
Địa chỉ: Số B1 Lô 15 KĐT Định Công, Hoàng Mai
Điện thoại: 04.385.8768 MST: 010198490
Do Ông (Bà): Trần Thị Hòa Chức vụ: Giám đốc
Hai bên, thống nhất lập biên bản thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu VA/13P số 0001914 ngày 19/06/2014 để xóa bỏ theo quy định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn 01GTKT3/001, ký hiệu: VA/13P số 0001917 ngày 29/06/2014.
• Lý do thu hồi: Bên A ghi sai địa chỉ bên B
Địa chỉ ghi trên hóa đơn: Số B2 Lô 15 KĐT Định Công, Hoàng Mai.
Địa chỉ ghi đúng của bên B: Số B1 Lô 15 KĐT Định Công, Hoàng Mai.
Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B
NGUYỄN VĂN CHỈNH                                                                                                                                      TRẦN THỊ HÒA
VÀ XUẤT HÓA ĐƠN MỚI THAY THẾ NHƯ SAU:

HÓA ĐƠN

                                                             GIÁ TRỊ GIA TĂNG                         Mẫu số: 01GTKT3/001

                                                                                                                    Ký hiệu: VA/13P

                                                          Liên 1: Lưu                                         Số 0001917

Ngày 29 tháng 6 năm 2014

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APECMã số thuế: 0184938568Địa chỉ: Số 10 TT vật tư tổng hợp –  Quang Trung – Hà Đông – Hà NộiĐiện thoại: 0936.133.006
Họ và tên người mua hàng: Hà Đức ThắngTên đơn vị: Công ty CP Thương mại và kỹ thuật Minh KhanhMã số thuế: 010198490Địa chỉ: Số B1 Lô 15 KĐT Định Công, Hoàng Mai

Hình thức thanh toán : TM/CK

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

1 Khóa học nghề thực tế trong DN sản xuất (Hóa đơn xuất thay thế cho hóa đơn số 0001914, ký hiệu VA/13P, lập này 19/06/2014) Khóa học 1 2.100.000 2.100.000

                                          Cộng tiền hàng:                                                       2.100.000

Thuế suất GTGT: / %        Tiền thuế GTGT:                                                   /
Tổng cộng tiền thanh toán:  2.100.000Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu, một trăm nghìn đồng chẵn./.
    Người mua hàng                                        Người bán hàng                                     Thủ trưởng đơn vị(Kỹ và ghi rõ họ, tên)                                (Ký và ghi rõ họ, tên)                             (Ký và ghi rõ họ, tên)
  (Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

 

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Mẫu biểu kế toán

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu