Comments Off on Bản tin thuế số 02 tháng 11 năm 2015 – APECTAX

Bản tin thuế số 02 tháng 11 năm 2015 – APECTAX

Share

Bản tin thuế số 02 tháng 11 năm 2015 – Kế toán thuế Apec (APECTAX). Trong đó tiêu biểu có:

1. Công văn số 4598/TCT-DNL ngày 05/11/2015 về chính sách thuế khi bán tài sản bảo đảm tiền vay

Tổng cục Thuế thống nhất với phương án xử lý của Cục thuế Thành phố Hà Nội đối với trường hợp Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy là tổ chức tín dụng khi nhận tài sản bảo đảm là Tàu Cái Lân 4 của Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn Dương để thu hồi nợ. Đối với trường hợp Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy bán tài sản bảo đảm tiền vay là 4 sà lan và 1 tàu lai dắt cho Công ty TNHH Hà Hải theo đúng quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ nếu thực hiện sau ngày 01/01/2014 thì tài sản bảo đảm tiền vay này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy phải xuất hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Hà Hải theo giá bán chưa bao gồm thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

2. Công văn số 4603/TCT-CS ngày 05/11/2015 về xác định thuế tài nguyên

Trường hợp trong năm 2014, Công ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc có khai thác tài nguyên nhưng không bán ra mà qua sản xuất, chế biến thành tinh quặng Nikel (hàm lượng Ni ≥ 9,5%) mới bán ra (xuất khẩu) thì:

– Về giá tính thuế tài nguyên: Là giá xuất khẩu sản phẩm tinh quặng Nikel (theo giá FOB) và không thấp hơn giá Ủyban nhân dân tỉnh quy định theo quy định tại Điểm 3.3 Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính nêu trên.

– Về sản lượng tài nguyên tính thuế: Trường hợp khai thác quặng Nikel để sản xuất tinh quặng Nikel (sản phẩm khác) nếu không trực tiếp xác định được số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng thực tế khai thác thì sản lượng tài nguyên tính thuế được quy đổi từ sản lượng tinh quặng Nikel ra sản lượng quặng nguyên khai theo tỷ lệ của dự án đầu tư khai thác và chế biến đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

3. Công văn số 4608/TCT-KK ngày 5/11/2015 về sử dụng chứng thư số của Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm

Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm trường hợp người nộp thuế sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số của Công ty CP Công nghệ thẻ Nacencomm chưa được cấp lại Chứng thư số mới (do việc thay đổi Chứng thư số của Công ty) thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế được thực hiện như sau:

Kỳ khai và nộp thuế tháng 9/2015, từ ngày 21/10/2015 đến hết ngày 23/10/2015.

Kỳ khai và nộp thuế quý III/2015, từ ngày 31/10/2015 đến hết ngày 03/11/2015.

4. Công văn số 4641/TCT-CS ngày 5/11/2015 về hạch toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa cho, biếu, tặng 
Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khi cho biếu tặng hàng hóa, dịch vụ thì Doanh nghiệp phải lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT tương ứng. Doanh nghiệp phải kê khai và tính nộp thuế GTGT đầu ra của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được dùng để cho, biếu, tặng.

Doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được sử dụng để cho biếu, tặng nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

5. Công văn số 4651/TCT-CS ngày 05/11/2015 về hướng dẫn thời hạn áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi.

Trường hợp Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước có thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng (không thuộc địa bàn có điều kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) và đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thì thu nhập từ hoạt động chế biến thủy sản được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian hoạt động kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2015.

6. Công văn số 4653/TCT-CS ngày 05/11/2015 về chính sách thu tiền thuê đất

Về giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11177/BTC-QLCS ngày 14/8/2015 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đó hướng dẫn không xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đối với những trường hợp phát sinh sau ngày Quyết định số 2093/QĐ-TTG ngày 23/11/2011, Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/1/2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành; nếu có phát sinh các trường hợp sau ngày Quyết định, Nghị quyết của Chính phủ hết hiệu lực mà có khó khăn, vướng mắc hoặc có nguyên nhân khách quan thì tổng hợp, đề xuất xử lý, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (Tổng cục Thuế phô tô gửi kèm Công văn số 11177/BTC-QLCS ngày 14/8/2015 của Bộ Tài chính).

7. Công văn số 4694/TCT-CS  ngày  09/11/2015 về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Trường hợp các Công ty công ích của quận được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao để quản lý, khai thác sử dụng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước cho các cá nhân thuê sử dụng vào mục đích để ở và bán (đơn vị được giao ký hợp đồng với người thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước) thì các Công ty này thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại đoạn 3.6, Điều 3, Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính.

8. Công văn số 4699/TCT-CS ngày 09/11/2015 hóa đơn giá trị gia tăng tự in của doanh nghiệp quản lý trung tâm thương mại

Trường hợp Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam có các trung tâm thương mại được thành lập theo quy định của pháp luật thì hóa đơn tự in sử dụng trong hoạt động kinh doanh thương mại của các trung tâm thương mại không nhất thiết phải có tiêu thức Họ tên người mua hàng, dấu của người bán.

Trường hợp do đặc thù kinh doanh của các trung tâm thương mại quản lý theo từng gian hàng thì Công ty TNHH Aeonmall có thể bổ sung chỉ tiêu tên gian hàng vào phần thông tin người mua hàng vào hóa đơn tự in sử dụng trong hoạt động kinh doanh thương mại của các trung tâm thương mại cho phù hợp.

Trường hợp Công ty TNHH Aeonmall đã có văn bản đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho phép Chi nhánh không phải đóng dấu trên các liên hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã được Cục Thuế chấp thuận thì thực hiện theo hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

9. Công văn số 4700/TCT-CS  ngày 9/11/2015 về thời điểm xuất hóa đơn đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp xe gắn máy

Để phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của Công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc giảm thủ tục hành chính, Tổng cục Thuế chấp thuận đối với hoạt động sản xuất, lắp ráp xe gắn máy nêu trên của Công ty Honda Việt Nam:

Khi giao hàng cho khách hàng, Công ty được lập Phiếu kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có thông tin số khung, số máy cho từng xe và đóng dấu xác nhận của Công ty để làm căn cứ xuất hàng, vận chuyển và giao hàng.

Căn cứ số lượng hàng hóa thực tế giao nhận mà khách hàng xác nhận trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, Công ty Honda Việt Nam đối chiếu số lượng hàng hóa với các khách hàng và lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng, ngày lập hóa đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa Công ty và khách hàng nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động bán hàng. Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu đối chiếu, xác nhận giữa các bên, doanh thu lập hóa đơn và phải đảm bảo thời điểm xuất hóa đơn, kê khai thuế trong cùng kỳ phát sinh doanh thu.

Chúc các bạn thành công, nếu có vướng mắc các bạn có thể để lại bình luận bên dưới hoặc liên với chúng tôi:

————————————————————————————-
ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)
Add: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: (04) 62 85 85 29 – (04) 62 85 85 23 — Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com —– Website: ketoanthueapec.com
————————————————————————————

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Văn bản pháp luật

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu