Comments Off on BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN – (BÀI 1)

BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN – (BÀI 1)

Share

Bài 1:

I, Số dư đầu tháng của tài khoản “Tiền mặt” là: 30 triệu

II, Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau:

  1. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng: 20 triệu
  2. Thu nợ của khách hàng bằng tiền mặt: 5 triệu
  3.  Chi tiền mặt trả nợ người bán: 10 triệu
  4. Vay ngắn hạn ngân hàng gửi vào tài khoản ngân hàng: 100 triệu
  5. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ : 20 triệu
  6. Trả nợ người bán bằng tiền gửi ngân hàng: 50 triệu
  7. Trả lương cho nhân viên bằng tiền mặt: 10 triệu
  8. Mua nguyên vật liệu 30 triệu về nhập kho chưa trả tiền, chi phí vận chuyển về kho 1 triệu đã thanh toán bằng tiền mặt.
  9. Tạm ứng cho nhân viên đi thu mua bằng tiền mặt 1 triệu.
  10. Mua hàng hóa về nhập kho 5 triệu trả bằng tiền mặt

Yêu cầu: Định khoản các NVKT  và mở tài khoản chữ T của tài khoản “111”.

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Bài tập kế toán Tags: , , ,

Bài đăng liên quan

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu