Comments Off on Thủ Tục Chuyển Địa Điểm Sản Xuất Kinh Doanh

Thủ Tục Chuyển Địa Điểm Sản Xuất Kinh Doanh

Share

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÙNG ĐỊA BÀN TỈNH

Hiện nay, việc chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh diễn ra ở rất nhiều doanh nghiệp. Nhằm giúp cho các bạn làm kế toán dễ dàng làm tốt các thủ tục cần thiết, KẾ TOÁN THUẾ APEC sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thủ tục chuyển địa điểm hoạt động sản xuất kinh trong cùng địa bàn tỉnh. Gồm có 4 bước như sau:

Bước 1: Làm hồ sơ gửi cơ quan thuế

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 2 điều 11 thông tư 80/2012/TT-BTC:

a)      Trường hợp chuyển địa địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:

Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

–          Trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của người nộp thuế. Cục Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ điều chỉnh.

–          Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì hồ sơ được lập thành 02 (hai) bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đế và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

Chú ý: Như hướng dẫn tại Thông tư, các bạn chỉ cần nộp mẫu 08-MST, nhưng thực tế các Chi cục thuế thường xuyên yêu cầu Doanh nghiệp phải nộp đầy đủ bộ hồ sơ (3 bộ) như sau:

 1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 2. Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 3. Biên bản họp thay đổi địa chỉ trụ sở
 4. Tờ khai 08-MST
 5. Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ (có cơ quan thuế không yêu cầu)
 6. Giấy đăng kí kinh doanh bản sao
 7. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi

Bước 2: Nhận kết quả trả về của Cơ quan thuế: Mẫu 09-MST

+ Sau khi Cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ của Doanh nghiệp, sẽ tiến hành chốt nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp, và trả về cho doanh nghiệp Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của Đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST.

Lưu ý: Cơ quan thuế sẽ rà soát lại các tờ khai các bạn đã kê khai, và nghĩa vụ thuế. Nếu doanh nghiệp các bạn chưa nộp tờ khai, hoặc nộp chậm, hoặc chưa nộp tiền thuế thì sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ.

Bước 3: Chuyển hồ sơ gửi phòng đăng ký kinh doanh

Khoản 2 điều 35 nghị định số 43/2010/NĐ-CP có hướng dẫn:

“2. Trường hợp chuyển địa điểm trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a)        Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b)        Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;

c)         Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thanh viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận thông báo, phòng đăng ký dinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.”

——-à Bộ hồ sơ gửi Phòng đăng ký kinh doanh, gồm:

 1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở
 2. Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở
 3. Biên bản họp thay đổi địa chỉ trụ sở
 4. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế
 5. Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện của trụ sở chính mới ( Chứng minh quyền sở hữu trụ sở chính mới)
 6. Thông báo tình trạng kê khai, nộp thuế của đơn vị chuyển địa điểm kinh doanh theo mẫu 09-MST
 7. Giấy giới thiệu đi nộp hồ sơ
 8. Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh

Bước 4: Xin cấp lại con dấu

Thực hiện xong bước 3, các bạn sẽ nhận được đăng ký kinh doanh mới (đã thay đổi địa chỉ trụ sở), các bạn sẽ chuẩn bị hồ sơ làm con dấu, gồm:

 1. Đăng ký kinh doanh bản sao mới
 2. Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (cũ)
 3. Giấy giới thiệu nhận con dấu

 

Chỉ với 4 bước này là các bạn đã thực hiện xong thủ tục chuyển đổi địa chỉ của doanh nghiệp!

Bình luận

Bình luận

Share
Filed in: Thuế khác

Bài đăng gần đây

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ ĐẠI LÝ THUẾ APEC(APECTAX)

Địa chỉ: Số 10, TT vật tư Tổng hợp, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 04 62 85 85 29 - 04 62 85 85 23; Hotline: 0987 057 999
Email: thueapec@gmail.com ; Website: ketoanapec.com

dich vu ke toan thue tron goilap bao cao tai chinh cuoi namhoan thien so sach va lap bao cao tai chinh cuoi nam dich vu soat xet bao cao tai chinh
Trademark protection in Vietnam , Patent Protection in Vietnam , Industrial Design Protection in Vietnam ,  Trademark protection in Cambodia ,Registration of Trademark in Laos , Trademark protection in Myanmar, Trademark search, Patent search in VietNam , Intellectual Property News , Patent Attorney, Trademark Attoney , Bao ho thuong hieu